I det fynske folks tjeneste

Odense har 6621 fattige indbyggere

I Odense Kommune er det 6621 fattige.  Det viser en ny undersøgelse fra SDU - bestilt af Odense Kommune.

Stadig flere i Odense sættes ud af deres bolig.

Tallet på 6621 fattige omfatter kun voksne, og de har i alt 1693 børn. Tallet omfatter ikke studerende.

Undersøgelsen viser, at det i høj grad er unge enlige voksne samt indvandrere, som falder under fattigdomsgrænsen.

Antallet af fattige har ligget stabilt på 4 procent fra 1996 til 2003. I 2004 og 2005 steg det til 5 procent.  

Blandt indvandrere fra mindre udviklede lande falder hele 20 procent under fattigdomsgrænsen. Og for deres efterkommere falder hele 42 procent under grænsen. 

Undersøgelsen fastlægger fattighedsgrænsen til en disponibel indkomst pr person på max 72.949 efter skat. En række skattefri ydelser som børnetilskud og boligstøtte er inkluderet i den samlede indkomst.

Læs mere om undersøgelsen her