I det fynske folks tjeneste

Odense Havn flyder med bilvrag

En undersøgelse af havbunden i Odense Havn har afsløret at havnebassinerne flyder med bilvrag. I alt syv bilvrag dukkede op, da Kystdirektoratet for nylig undersøgte havnen. 

Et kort lavet med avanceret flerstråle-ekkolod viser bilen på bunden af havnen

1 af 2

Adskillige biler og en hel del uidentificerbart skrammel var, hvad Kystdirektoratet fandt på bunden, da Odense Havn for nylig blev målt op. Det er Kystdirektoratet, der har undersøgt bassinerne for Odense Havn. Formålet var at sikre, at skibene kan bruge den fulde dybde i havnen og indsejlingen.

- Dybden i havnen er på 7,60 meter. Hvis ikke bilvragene bliver fjernet, risikerer skibene på et eller andet tidspunkt at sejle ind i dem, siger kommunikationschef i Kystdirektoratet, Christian Ankerstjerne.

Præcise målinger af havbunden

Opmålingerne af havnen er sket som led i den almindelige vedligeholdelse af havnen.
 
- I vore dage udnytter skibene vanddybden fuldt ud, og derfor har man i Odense hyret Kystdirektoratet, der har stor ekspertise indenfor det der kaldes af fladedækkende målinger af havbunden, siger Jens Kjeldgaard, leder af Kystdirektoratets opmålingssektion.

Bilerne ligger ved kajkanten

En bil på bunden af Odense Havn - Billedet er lavet med fladedækkende målinger og såkaldt avanceret flerstråle-ekkolod.

- Når opmålingerne er i hus skal tallene behandles grafisk. Det kommer der nogle meget illustrative kort ud af. Det er altid interessant at se hvad dybet gemmer. Det er sjældent bare mudder der ligger dernede, og i denne omgang fandt vi da også mindst tre biler på bunden af havnebassinet. Bilerne ligger helt typisk lige langs med kajkanten, siger Jens Kjeldgaard.

Kystdirektoratet har ingen bud på hvordan bilerne er endt i Odense Havn.

Odense Havn vil i løbet af kort tid bede Falck om fjerne bilvragene fra havnebunden.