I det fynske folks tjeneste

Odense Kommune ændrer budgetproces

Regeringens omprioriteringsbidrag kan betyde store ændringer i økonomien i Odense Kommune, hvilket nu får konsekvenser for måden man laver budget på.

Det skabte store overskrifter, da Odenses borgmester Anker Boye i januar måned valgte at genåbne kommunens budget. Selvom det ikke var første gang Boye valgte denne fremgangsmåde, så er det alligvel usædvanligt, at et allerede vedtaget budget bliver ændret.

Det frygter Anker Boye kan blive hverdag, da regeringens omprioriteringsbidrag gives i indeværende budgetår. En fremgangsmåde, der gør værdien af et kommunalt vedtaget budget værdiløst, da omprioriteringsbidraget kan ændre drastisk på sammenhængen i det kommunale budget. Derfor mener Anker Boye det er nødvendigt at ændre kommunes budgetproces, da scenerne fra januar, hvor man genåbnede 2016-budgettet, ellers kan risikere at blive hverdag. Det fortæller Anker Boye til TV 2/Fyn.

"Det er helt utilstedeligt, at Christiansborg på den her måde tvinger os til at ændre vores selvstyre. Det er korrekt forstået, at vi nu ændrer måden vi lægger budget på. Og det gør vi på grund af regeringens omprioriteringsbidrag. Næste år tager regeringen 85 millioner kroner fra Odense. Penge som vi måske/måske ikke får tilbage. Det er rigtig mange penge," siger Anker Boye til TV 2/Fyn.

Odense Kommunes økonomiudvalg skal på et møde den 26.februar drøfte problemstillingen. Her indstillinger kommunen til, at den kommunalebudgetproces fremover ændres for at tage højde for regeringens omprioriteringsbidrag. I dagsordenen til mødet hedder det:

-  Ud over det fortsatte arbejde med at fremtidssikre økonomien via tilpasninger og effektiviseringer er det også nødvendigt at justere budgetprocessen. Med indførelse af omprioriteringsbidraget til staten og de deraf følgende genudmøntede midler til kommunerne, hvis præcise størrelse først kendes sent i budgetprocessen, er rammevilkårene ændrede for kommunerne, idet det økonomiske fundament er blevet mere usikkert.

- Samtidig har den landspolitiske dagsorden ændret sig henimod at give bevillinger med bindinger i indeværende år eller i budgetåret i finansloven, som kan ændre rammevilkårene i det ellers vedtagne budget i Odense Kommune. Det tilsiger, at Odense bør tilpasse budgetprocessen, så den matcher disse nye vilkår. Der forslås derfor en mere agil budgetproces, hvor der er mulighed for at tage en politisk drøftelse af et forlig, hvis rammebetingelserne herfor har ændret sig ved indgåelse af forlig om finansloven.