Odense Kommune har fejl og mangler i deres sagsbehandlinger

Odense Kommune får skarp kritik, efter der er kommet bemærkninger om alvorlige fejl og mangler i sagsbehandlinger på beskæftigelsesområdet.

Der er konstateret betydelige fejl og mangler i kommunens håndtering af sociale udgifter i en grad og i et omfang, så det ikke er foreneligt med god, offentlig forvaltningsskik.

Det handler blandt andet om fejl i sager om fleksjob, ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Tilmed er der problemer tilbage fra 2016 på blandt andet sygedagpenge-området, som ikke er blevet bedre, og som derfor stadig står på listen over ting, der skal bringes i orden.

Det er revisorfirmaet Ernst & Young, der har konstateret fejlene i forbindelse med godkendelse af regnskabsåret 2017, og som onsdag blev forelagt på et byrådsmøde.

- Det er en meget alvorlig sag, som går to år tilbage. Nu er den landet på mit bord, og nu skal der ryddes op. Det er  forvaltningens  ansvar at få styr og orden på det her, siger SF's rådmand Brian Dybro.

Og fejlene har fået Enhedslisten helt op i det røde felt.

- Jeg vil ikke læse sådan en revisionspåtegning en gang til. Den skal være blank næste gang, siger Brian Skov Nielsen, byrådsmedlem, Enhedslisten.

Du kan se hele Brian Skov Nielsens svar her:

Brian Skov Nielsen er ked af, at lovgivningen ikke bliver overholdt. Morten Albek

 

Tre ud af syv gengangere

I alt er der syv bemærkninger fra revisionen. Ud af dem er tre af bemærkningerne videreført fra 2016.

- Jeg skal ikke kloge mig på historien, for jeg var ikke en del af udvalget på det tidspunkt. Jeg kan bare se, at man ikke har fået det løst tidligere. Hvilket gør, at vi får de her bemærkninger igen. Det går ikke. Det skal der ryddes op i, siger rådmanden fra SF Brian Dybro.

De syv bemærkninger

Løsning på kritikken

Forvaltningen har iværksat et omfattende projekt med handleplaner på alle de områder, hvorpå revisionen har givet anledning til bemærkninger. Handleplanerne følges tæt, og der justeres løbende med faglige initiativer, kvalitetssikring og skærpet tilsyn.

- Et enigt Beskæftigelses og Socialudvalg har tillidt til den handleplan, der er blevet frmelagt, og vil følge handlingsplanen tæt. Og når vi går ud af 2018, skal vi have en marakant anderledes revisionsrapport, siger fådmanden.

De ansatte skal ifølge Brian Dybro, have de fornødne vilkår, der skal til for at hjælpe borgerne, og derfor er der taget initiativ. 

- Der er blevet ansat flere medarbejdere således, at man kan holde de samtaler, der er nødvendige. Dermed kan man gøre den handleplan, der er blevet lavet, til virkelighed. Og det skal ske for de lediges skyld, de syges skyld og for Odenses skyld. Der er ingen tvivl om, det det er alvorligt, og det skal der rettes op på, siger han.

Aktiviteter og handlinger