I det fynske folks tjeneste

Odense Kommune henter millioner hjem

Mere end ti millioner kroner har Odense Kommune hentet hjem, ved at øge indsatsen overfor folk, der skylder dem penge.

Odense Rådhus på Flakhaven

Der er rigtig mange, der skylder Odense Kommune penge. Men siden årsskiftet har en specialafdeling arbejdet intensivt på at hente tilgodehavender hjem, og det har været en kæmpe succes.

I årets første seks måneder har opkrævningsafdelingen således kunne hente 10,4 millioner kroner hjem på andre kommuners gæld til Odense Kommune. Det viser endnu ikke offentliggjorde tal.
Gælden er opstået ved at mindre kommuner får ydelser i Odense, som de ikke selv kan tilbyde borgerne.

- Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har endelig bevilget os flere ressourcer, og det betyder at vi rent faktisk får pengene hentet hjem nu, fortæller Line Blyn, der er projetkleder i kommunens specielle opkrævningsteam.

Det næste halve år vil Odense Kommune rette fokus mod de private borgeres gæld. I alt drejer det sig om ca. 57 millioner kroner, som folk skylder i kontanthjælp.

- Det er utopi at tro, at vi kan få det hele hentet hjem. Men det bremser os ikke - vi skal have ryddet op i de mange sager og opkræve vores tilgodehavender, siger Line Blyn.

Odense Kommunes succeskriterie for dette års opkrævningsarbejde var fem millioner kroner. Det mål blev nået allerede i marts.