Odense Kommune nedlægger forbud mod rockerborg i tidligere børnehave

Rockergruppen Satudarah bliver nu smidt ud af deres lejemål i den tidligere børnehave i Spedsbjerg vest for Odense.

Rockergruppen Satudarah er snart fortid i Spedsbjerg. I hvert fald hvis det står til byrådet i Odense Kommune.

Et enigt byråd besluttede på et ekstraordinært byrådsmøde onsdag eftermiddag at udstede et såkaldt paragraf 14-forbud efter planloven og købe den ejendom, som rockergruppen har lejet sig ind i, tilbage fra den nuværende ejer.

Satudarah skal derfor inden 14 dage forlade den tidligere skole og børnehave i Spedsbjerg vest for Odense.

- Vi har i Odense en tradition for at stå sammen, og vi anstrenger os for, at det ikke er banderne og de kriminelle, der skal tage overhånd og diktere udviklingen i byen.

- Derfor har vi på tværs af kommunens forvaltninger set på vores muligheder for at se på, hvordan vi kan benytte området hensigtsmæssigt, siger borgmester Peter Rahbæk Juel (S).

På et kort pressemøde forklarede han sammen med rådmændene Søren Windell (K) og Christoffer Lilleholt (V), hvad kommunen har besluttet at benytte området omkring den tidligere skole til fremover.

- Vi ønsker at området fremover bruges som samkørselsplads, hvor man også kan oplade sin elbil, siger Søren Windell.

Han fortæller, at de derfor har givet både ejer og lejer besked i e-boks om, at det er kommunen, der bestemmer, hvad ejendommen fremover skal anvendes til.

- Vi har nu sat gang i processen, og vi forventer, at vi hurtigt kan få det ordnet derude, så vi ikke har aktiviteter derude, som vi ikke ønsker i vores by, siger by- og kulturrådmand Søren Windell.

Med planloven i hånden

Rådmanden forklarede, at byrådet via planlovens paragraf 14 har udstedt et påbud, som betyder, at det er kommunen, der kan bestemme, hvad der skal være af aktiviteter i et givent område.

Paragraffen giver med andre ord en kommunalbestyrelse mulighed for at nedlægge forbud mod bestemte anvendelser af ejendomme. 

- I øjeblikket er der en erhvervsaktivitet på området, og vi ønsker i fremtiden, at der skal være en anden aktivitet. Det flugter ikke med de aktiviteter, der er der nu, eller med de aktiviteter, vi har hørt i pressen, der er planlagt, nemlig en motorcykelklub, siger Søren Windell.

En af begrundelserne for at bruge paragraf 14 kan ifølge loven være, ”hvis en ejendom anvendes som samlingssted for en bestemt gruppe og hvis gruppens anvendelse af ejendommen som samlingssted er egnet til at medføre væsentlig ulempe og utryghed for de omkringboende.”

quote Det er ikke hyggelige mænd, der gerne vil pudse deres knallert. Det er noget helt andet, de er optaget af

Peter Rahbæk Juel

En anden del af paragraffen siger, at "Kommunalbestyrelsen kan nedlægge forbud mod, at der retligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan."

Forbuddet kommer efter en travl dag blandt politikerne i Odense Kommune. To udvalg og et byråd har været indkaldt til ekstraordinære møder med ét punkt på dagsordenen.

Punktet ”Forbud efter planlovens paragraf 14 har været drøftet som lukket punkt i både By- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og i Odense Byråd. 

Rådmand: Et rigtig vigtigt skridt

For beskæftigelses- og socialrådmand Christoffer Lilleholt er onsdagens beslutning et stort skridt i den rigtige retning i kampen mod bander og rockergrupperinger i Odense.

Han fortæller, at politikerne igennem de sidste par uger har arbejdet intenst på området.

- Vi slår rigtig hårdt ned på, hvis de får offentlige ydelser, og samtidig har vi et tæt samarbejde med både Skat og politi for at sikre, at hvis man snyder med skat eller begår kriminalitet, så lægger vi det hele sammen for at stresse dem og få dem jaget ud af vores by, siger rådmanden.

Han understreger, at den tilgang gælder både personer, der direkte er en del af gruppen, og alle dem, som er omkring gruppen og kan finde på at hjælpe dem.

Men fordi Satudarah nu bliver tvunget til at flytte fra den tidligere børnehave i det vestlige Odense, er det jo langt fra ensbetydende med, at de har tænkt sig helt at forlade Odense.

Det er både politiet og kommunen opmærksomme på, fastslår rådmanden.

- Men de kommer til at mærke en meget hård hånd fra Odense Kommune, og derfor håber vi i den grad, at de pakker deres habengut sammen og smutter hjem til der, hvor de kom fra, siger Christoffer Lilleholt.

Rahbæk vil genskabe trygheden

Rockerne fra Satudarah dukkede op på adressen på Spedsbjergvej for cirka 14 dage siden, og siden har jurister i kommunen arbejdet på at finde en måde at smide dem ud på.

Borgmester Peter Rahbæk Juel (S) håber, at kommunen med dagens tiltag kan være med til at skabe ro i området.

- Det her er et væsentligt skridt for at genskabe trygheden i den vestlige del af Odense, siger Peter Rahbæk Juel.

Som Fyens Stiftstidende tidligere har fortalt købte erhvervsmanden Christian Thiel Gørtz den tidligere skovbørnehave i februar 2021 for 1,5 millioner kroner, selvom ejendomsvurderingen i 2022 lød på næsten 7,5 millioner kroner. 

Indtil da var det kommunen, der ejede både grunden og ejendommen, som indtil for otte år siden husede en børnehave. Derfor kan det virke påfaldende, at kommunen nu pludselig har besluttet at anvende grunden til en samkørselsplads.

Hvorfor er det først nu, man finder ud af, at man kan bruge det område til noget andet, noget offentligt?

- Vi kigger tit ind i, hvordan vi kan udvikle forskellige dele af vores by bedst muligt, og det er jo den ret, byrådet har, altså at lægge planer for de enkelte bydeles udvikling. Og der er ikke nogen af de udviklingsmuligheder, vi kan forestille os, hvor der er den type aktiviteter, som kan følge med en forening som den (Satudarah, red.), og at det er noget, man ønsker at have i sit lokalområde.

Har der været eksempler på utryghedsskabende adfærd derude i de seneste uger?

- Man skal ikke have fulgt ret meget med for at vide, at Satudarah er et kriminelt foretagende, der beskæftiger sig med narko, vold, kriminalitet, trusler. Jeg tror også, at I (TV 2 Fyn, red.) har nogle af de typer på bånd derude, hvor man tænker, at det er ikke dem, man ønsker at have ind i nabolaget. 

- Så jeg tror ikke, vi skal være naive omkring, hvad det er for et foretagende. Det er ikke hyggelige mænd, der gerne vil pudse deres knallert. Det er noget helt andet, de er optaget af, og det ønsker vi ikke at have i Odense, siger Peter Rahbæk Juel. 

Tidligere på måneden kom det frem, at Satudarah var flyttet ind i ejendommen i det vestlige Odense.