Odense Kommune til eksamen hos virksomheder

By- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt vil invitere alle virksomheder i Odense til at bedømme kommunens service.

I den kommende tid dumper et spørgeskema fra By- og Kulturforvaltningen ind hos samtlige 25.000 virksomheder i Odense.

Her kan virksomhederne lade hammeren falde over servicen fra forvaltningen.

 - Jeg har besøgt 30 virksomheder, inden corona lukkede dem ned i efteråret, og jeg fornemmer, at mange er glade for vores service, men nogle steder halter det. Vi kan ikke konkludere ud fra enkelte besøg, og derfor skal det nu undersøges kvalificeret, siger by- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt. 

Forventer at afdække kritik

Undersøgelsen bliver sendt ud til alle virksomheder, der har et CVR-nummer, og blandt de 25.000 virksomheder er der både nogle af de største virksomheder med milliardomsætning og virksomheder, hvor der kun er en enkelt ansat. 

Inputtene fra virksomheder bliver brugt til at lave en analyse af By- og Kulturforvaltningens servicekultur, og ambitionen er at forbedre servicen. Det skal blandt andet ske ved, at medarbejderne i forvaltningen bliver klar over, hvordan virksomhederne oplever servicen, og hvad der kan gøres bedre. På forhånd forventer Christoffer Lilleholt, at undersøgelsen også vil afdække kritik. 

- Jeg tror, at der er udfordringer, hvor vi har lavet store besaparelser. Når der ikke er det samme antal mennesker til at behandle det samme antal sager, kan man misse dialogen med virksomheder. Så vil der nok også være områder, hvor vi går for hurtigt i gang, og ikke for forventningsafstemt med virksomhederne, siger Christoffer Lilleholt. 

Måler på kommunens image

Hvis virksomheden svarer, at den har haft en sag, hvor den har været i kontakt med Odense Kommunes By- og Kulturforvaltning, bliver der spurgt til, hvordan virksomheden vurderer servicen. Hvis virksomheden ikke har været i kontakt med kommunen, bliver der stille en række spørgsmål om Odense Kommunes image.

Når resultaterne foreligger, skal By- og Kulturudvalget diskutere, hvad undersøgelsen har afdækket. Derefter forestiller Christoffer Lilleholt sig, at nogle af tingene umiddelbart kan implementeres i forvaltningen, mens andre ting måske kræver ekstra økonomi. 

- Når resultaterne foreligger skal vi bruge dem og gå videre med dem. Nogle af dem kan vi sikkert bruge ret nemt, mens nogle koster penge. Dem vil jeg tage med videre til næste års budgetforhandligner, siger Christoffer Lilleholt. 

Undersøgelse bliver fintmasket

I forvejen laver Dansk Industri også en undersøgelse, der afdækker, hvor godt erhvervsklimaet er i de danske kommuner.

Men den undersøgelse er ikke lige så fintmasket, som den By- og Kulturforvaltningen nu sætter iværk. 

- Det er fint med undersøgelsen fra DI, men den kan vi ikke navigere efter, fordi den er på meget overordnede parametre, og så er den også kun lavet på 160 virksomheder, siger Christoffer Lilleholt.

Oversigt

    Oversigt