I det fynske folks tjeneste

Odense Kommune vil udskyde fredning af Højstrup

Det tidligere militære øvelsesområde Højstrup Øvelsesplads er indstillet til fredning af Danmarks Naturfrednings- forening. Men nu vil Odense Kommune have beslutningen om fredning udskudt.

Det er for tidligt at tage en beslutning om fredning af Højstrup Øvelsesområdet i Odense, mener kommunen.

Det 200 hektar store græsområde er i følge Danmarks Naturfredningsforening en oase med moser, vandhuller og et rigt fugle- og dyreliv. Foreningen mener at et sådant område i en storby er unikt, og ønsker derfor hele området fredet, selvom forsvaret lejlighedsvis fortsat bruger området som øvelsesområde og er imod en fredning.

Politikerne i Odense Kommune er splittede i sagen, og Venstre mener, at området skal bruges til byudvikling.

Fredningsnævnet for Fyn, der skal træffe beslutningen om en eventuel fredning, har indkaldt Odense Kommune til møde om deres holdning til en fredning, og her vil kommunen argumentere for at få beslutningen udskudt.

Odense Kommune har officielt ikke taget endelig stilling for eller imod en fredning, men i følge kommunen er tidspunktet for fredning uheldigt, da kommunen ikke har taget beslutninger områdets status og sammenhæng med andre områder.

Fredningsnævnet forventes at behandle sagen senere på året.