I det fynske folks tjeneste

Odense Kommune vinder over fyrede lærere

Odense Byret underkendte mandag morgen Ligebehandlingsnævnets afgørelse om erstatning til to lærere, der i 2012 blev fyret fra Korup Skole.

To lærere, som blev fyret fra Korup Skole i 2012, fik først tilkendt en erstatning på 330.000 kroner hver i en sag om forskelsbehandling på grund af høj alder i Ligebehandlingsnævnet. Men Odense Kommune ville ikke betale og rejste efterfølgende sagen i Odense Byret. 

Mandag blev der så igen afsagt dom i sagen og den faldt ud til fordel for Odense Kommune. Byretten fandt Ligebehandlingsnævnets afgørelse ugyldig og har derfor frikendt Odense Kommune i sagen om aldersdiskrimination. Dermed skal Odense Kommune ikke betale erstatningen til de to lærere, og sagens omkostninger på 83.000 kroner bliver således også pålagt de to lærere. 

Den ene af de to lærere, Palle Skov Jensen, stiller sig uforstående over for byrettens dom. 

- Jeg finder det underligt, at en tilfældig dommer kan overrule en dom fra Ligebehandlingsnævnet. Det forstår jeg ikke noget af. Men jeg forventer, at kammeradvokaten vil anke sagen, siger han. 

Palle Skov Jensen er nu ansat på en skole i Kolding. 

Forskelsbehandling i fyringsrunde

Sagen tog sit udspring, da 82 lærere blev varslet afskediget i marts 2012.

Da Danmarks Lærerforening nærkiggede sagerne, viste det sig, at de fyrede i kommunen havde en højere gennemsnitsalder end det gennemsnitlige lærerkorps.

Odense Lærerforening rejste sagerne ved Ligebehandlingsnævnet for 11 af lærerne, og to af lærerne fik medhold i, at det var i strid med forskelsbehandlingsloven, at Odense Kommune afskedigede de to lærere.

I to andre sager kunne nævnet ikke afgøre sagen, da der er brug for mundtlige vidneudsagn, hvilket Ligebehandlingsnævnet ikke arbejder med.

I de øvrige sager vurderede nævnet, at der ikke var tale om forskelsbehandling.

 

Odense Kommune: Der er tale om tilfældigheder

På Korup Skole hvor de to lærere var ansat, var der 46 lærere under 50 år og 12 lærere på 50 år og derover. Omkring 1/5 af lærerne var således 50 år og derover. Fire ud af de seks medarbejdere, der blev indstillet til afskedigelse, var 50 år eller derover.

”Der blev således afskediget en signifikant forholdsvis større andel af lærere på 50 år eller derover”, hedder det i Ligebehandlingsnævnets afgørelse.

Det mener kommunens advokat, Lise Høy Falsner, ikke.

Under proceduren anførte hun, at tallene er så små, at der er tale om tilfældigheder.

Kammeradvokat Morten Eisensee henviste i sin procedure til artikler i Fyens Stiftstidende, der citerede kilder for, at kommunen ønskede yngre kræfter i lærerkorpset.

Forhandlingschef i Odense Kommune, Nina Korch Hult, udtaler i en pressemeddelse, at Odense Kommune er tilfreds med byrettens afgørelse.

Det har endnu ikke været muligt at få en kommentar om sagen fra parternes advokater.