Forsinket: Odense Letbane åbner først til årsskiftet

Åbningen af Odense Letbane bliver forsinket. Ifølge Odense Letbane skyldes forsinkelsen, at entreprenøren på grund af covid-19 ikke kan overholde tidsplanen.

Åbningen af letbanen i Odense bliver forsinket. 

Ifølge en orientering fra transportminister Benny Engelbrecht (S) til Transportudvalget fremgår det, at Odense Letbane først vil åbne ved årskiftet. 

- Til Transportudvalgets orientering meddeler Odense Letbane P/S, at driftsstarten på Odense Letbane udskydes fra den 1. september 2021 til omkring årsskiftet 2021/22. Dette skyldes, at selskabet kan konstatere, at entreprenøren ikke kan leve op til den aftalte tidsplan for overdragelse af transportsystemet, angiveligt som en følgevirkning af covid-19, skriver ministeren til udvalget.

Covid-19 gav problemer

I en pressemeddelelse oplyser Odense Letbane, at hovedentreprenør - spanske Comsa, som anlægger transportsystemet med skinner, stationer, master og køreledninger - for nyligt har meddelt Odense Letbane, at færdiggørelsen af anlægget bliver forsinket.

- Vi har gennem det seneste stykke tid godt kunnet se, at det blev vanskeligere for Comsa at nå at blive færdige til den planlagte åbning. Vi har selvfølgelig fastholdt presset over for Comsa så længe som muligt. Men nu har hovedentreprenøren præsenteret os for en ny tidsplan, hvorefter jeg har haft et møde med deres øverste direktør. Og vi må desværre sande, at letbanen først kan åbne omkring årsskiftet, skriver administrerende direktør for Odense Letbane Mogens Hagelskær.

Ifølge Comsa er det den vedvarende covidsituation i hele Europa, der angiveligt har ført til vanskeligheder med både at få personale og materiel og øvrige leverancer til landet. Ligeledes er Comsa blevet forsinket af at måtte omlægge arbejdsmetoderne, så medarbejderne arbejder og bor i de samme små hold, oplyser selskabet. 

Forsøgte at hjælpe

Odense Letbane har angiveligt forgæves forsøgt at afhjælpe problemerne for Comsa.

- Vi har afhjulpet, og vi hjælper fortsat Comsa mest muligt. Vi skriver for eksempel breve om, at medarbejderne har anerkendelsesværdige formål med at komme til Danmark, og vi tester alle nytilkomne udenlandske medarbejdere, foruden Comsa selv tester medarbejderne løbende. Dette for at sikre mest mulig adgang til, at de udenlandske medarbejdere kan udføre deres opgaver ved letbanen. Dertil har vi henvist Comsa til danske entreprenørfirmaer med henblik på at prøve at få mere dansk arbejdskraft til hjælp. De danske entreprenører er dog efter Comsas udsagn meget travlt optagede, så det har heller ikke vist sig som en løsning, der kunne indhente forsinkelsen, forklarer Mogens Hagelskær.

Flere uforudsette problemer

Udover corona er letbanen også blevet ramt af det, der bliver kaldt "projektmæssige forsinkelser". 

Det gælder for eksempel arbejdet ved Rosengårdcentret, hvor letbaneskinnerne havde sat sig og måtte understøttes, og en skade på Albanibroen, som skulle udbedres. Samtidig har der været problemer med at skaffe både brolæggere og klinker.  Endelig oplyser Odense Letbane, at den hårde frost denne vinter også har forsinket åbningen.

Udmeldingen betyder, at letbanen i forhold til den første tidsplan nu bliver omkring ét år forsinket.

Budgettet holder

Den nye forsinkelse får tilsyneladende ikke konsekvenser for økonomien i projektet, oplyser ministeren.

- Det er letbaneselskabets vurdering, at eventuelle merudgifter som følge af forsinkelsen kan afholdes inden for de afsatte reserver, skriver Benny Engelbrecht.

Transportministeren oplyser til TV 2 Fyn, at han ikke har yderligere kommentarer til situationen.

Odense Letbane oplyser, at forsinkelsen forventes at kunne rummes inden for den samlede økonomi. De øgede udgifter til bygherren som følge af forsinkelsen vil blive finansieret af de dagbøder, som Comsa er blevet pålagt på grund af forsinkelsen og de midler, der er afsat til såkaldte særdlige risici. 

Ingen kommentarer

Kommentarerne fra medlemmerne af Odense Byråd er også sparsomme indtil videre: 

- Jeg har ingen kommentarer. En så vigtig sag har jeg behov for at drøfte med den socialdemokratiske gruppe, inden jeg udtaler mig. Det, jeg ved, har jeg alene fra jer, siger gruppeformand for Socialdemokratiet i Odense Byråd Tim Vermund.

Cæcilie Crawley fra Socialdemokratiet ønsker heller ikke at udtale sig om forsinkelsen på fire måneder.

I en meddelelse fra Økonomiudvalget i Odense Kommune hedder det: 

- Økonomiudvalget udtrykker trods forsinkelsen tilfredshed med og tillid til, at Odense Letbane fortsat har fokus på resterende anlægstid, sikkerhedsgodkendelse og budgetoverholdelse.

Letbanen skal overdrages 1. juli

Den oprindelige plan var, at Odense Letbane skulle åbne i slutningen af 2020, men de planer blev udskudt på grund af, at forsinkelser med byggeriet på Thomas B. Thriges Gade. Forsinkelser som forplantede sig til byggeriet af letbanen, som gjorde byggeriet 180 millioner kroner dyrere.

Ifølge den nuværende tidsplan skulle letbanebyggeriet have været helt afsluttet den 1. juli, så entreprenørerne kunne  overdrage letbanen til Odense Letbane.

quote Vigtigst af alt rokker forsinkelsen ikke ved, at Odense om relativ kort tid får en moderne og effektiv letbane

Mogens Hagelskær, direktør for Odense Letbane

Overdragelsen af et færdigt anlæg fra Comsa til Odense Letbane vil først ske i løbet af efteråret, hvorefter der skal køres testkørsel efter køreplanen på hele strækningen, oplyser Odense Letbane.

Et fantastisk løft om kort tid

Efter overdragelsen af letbanen skal der laves en række test forud for, at letbanen kan åbne for kørsel med passagerer. Det er altså den officielle åbning, der nu er udskudt. 

- De væsentligste gener fra anlægget af letbanen forventes at ophøre til sommer,  hvorefter letbanetogene kører igennem byen i prøvedrift. Den ordinære kommercielle drift med passagerer igangsættes ved årsskiftet 2021/2022, skriver økonomiudvalget. 

Letbanens direktør ærgrer sig, men ser frem til åbningen.

- Det er naturligvis en ærgerlig situation, at letbanens åbning bliver forsinket. Vigtigst af alt rokker forsinkelsen ikke ved, at Odense om relativ kort tid får en moderne og effektiv letbane, som vil tilføre byens infrastruktur et fantastisk løft og samtidig gøre hverdagen nemmere for tusindvis af odenseanere, fastslår Mogens Hagelskær.