Odense sænker dækningsafgift

Et flertal i Odense Byråd har besluttet, at dækningsafgiften sænkes med 4500 kroner for hver private arbejdsplads, der skabes i kommunen.

Ordningen gælder både ordinære job, fleksjob, lærepladser og løntilskudsjob.

Den nye ordning er en udmøntning af aftalen i budgettet for 2014 om at sænke dækningsafgiften i takt med, at erhvervslivet skaber flere job.

- Det her handler om at skabe flere job til odenseanerne, med den her aftale tror jeg på, at vi kan hjælpe vores lokale erhvervsliv med at få endnu flere i arbejde, siger borgmester Anker Boye, Soc.dem.

Aftalen er indgået mellem forligspartierne bag budget 2014 og Det Radikale Venstre.

Læs mere her