Odense satser på læseheste

Ekstra hjælp til skoleelever i Odense. En tre-årig plan skal styrke børnenes læsefærdigheder.

En tre-årig læseplan skal løfte lærernes kompetencer og give eleverne ekstra hjælp i klasserne.

Læsning er en forudsætning for forståelsen i alle skolens fag, og det er ikke kun et anliggende for dansklæreren. Derfor har Odense Kommune og Odense Lærerforening sat et samarbejde i gang, som skal forbedre elevernes læsning.

"Læsning og skrivning på 4. klassetrin" hedder projektet, hvor to-lærerordninger skal løfte niveauet i læsning. Skolernes læsevejledere og klassernes faglærer skal samarbejde og være en del af undervisningen. På den måde vil de kunne koncentrere sig om flere elever og højne niveauet.

- Det er et spændende projekt, som jeg glæder mig meget til at være en del af. Det bliver en anderledes måde at skulle varetage læsevejlederfunktionen på i 4. klasser, siger Helen Kjersgaard, der er læsevejleder på Humlehaveskolen.  

Projektet er skabt ud fra den landsdækkende kampagne "Vi læser for livet" og starter op, når eleverne møder efter sommerferien.

- Årgangens lærere i alle fag og jeg skal i samarbejde have fokus på, hvordan vi styrker børnenes måde at lære på, slutter læsevejlederen.