Odense skal have ny dåbsattest: Er 100 år ældre

Odenses officielle dåbsattest, der siger år 988, skal skrives om. En lang række arkæologiske fund viser, at Odense er endnu ældre.

Odense er blevet ældre, og nye historiske fund giver den manglende brik til de tidlige danske byers historie. Det er konklusionen i en netop offentliggjort videnskabelig artikel om det tidligste Odense.

Odense er minimum 100 år ældre end den traditionelle dåbsattest fra år 988. Bebyggelsen, der bliver begyndelsen til Odense, etableres allerede i slutningen af 700-tallet, og senest omkring år 900 kan der tales om en egentlig by.

Ny viden om de danske byer

Den nye viden kan lukke et hul i historien om udviklingen af Danmarks byer. Hidtil har det være opfattelsen, at byerne er opstået i to uafhængige bølger.

Den første bølge i 7-800-tallet med handelsstationer som Ribe og Hedeby og en anden bølge af kongeligt anlagte byer fra omkring år 1000.

Men det nye forskningsarbejde om det tidligste Odense viser, at der i 8-900-tallet opstår en række byer med afsæt i det lokale opland. Dermed danner den nye forskning bro mellem de to oprindelige bølger af bygrundlæggelser.

Sporene af den tidlige by ses blandt andet ved spor af specialiseret håndværk, aktiviteter på Nonnebakken og tilstedeværet af en række permanente huse i Odense fra 7-800-tallet og frem.

Led i et stort forskningsprojekt

Den netop offentliggjorte artikel er sidste led i et stort forskningsprojekt, som Odense Bys Museer har gennemført. Det sker med en bevilling fra Kulturministeriets Forskningsudvalg.

Bag projektet står museumsinspektør Mogens Bo Henriksen og forskningscenterleder Mads Runge. Projektet er del af museets fokus på Odenses tidligste historie under titlen ”Knuds Odense – vikingerne by”. 

Odense er med et pennestrøg blevet 100 år ældre -  og dermed skal Odenses officielle dåbsattest fra år 988 - skrives om.
En mængde rige metalfund fra Odenses opland vidner om, at hele Odense Fjord-området har været usædvanligt rigt i tiden omkring vikingetiden.
En mængde rige metalfund fra Odenses opland vidner om, at hele Odense Fjord-området har været usædvanligt rigt i tiden omkring vikingetiden.
Foto: Odense Bys museer
Opdateret
Clock23. sep 2020, kl. 17:07
Opdateret med video