Odense skal købe grønt

Odense Kommune skal i partnerskab med Miljøministeriet og kommunerne i København og Århus i fremtiden forpligte sig til at overholde krav om bæredygtige indkøb.

Både offentlige og private virksomheder kan blive endnu mere miljøbevidste, når eksempelvis firmabilen eller IT-udstyret skal udskiftes eller når der skal købes papir og rengøringsmidler.

Miljøminister Troels Lund Poulsen (V) fremlægger i dag en plan, der skal styrke indsatsen for flere bæredygtige indkøb.

Regeringen har afsat 4 millioner kroner til at forbedre indsatsen for grønne indkøb i 2008 og 2009.

Nu er der udarbejdet en plan for den styrkede indsats - og de nye midler skal først og fremmest bruges på nye kampagner, videreudvikling af Miljøministeriets vejledninger om grønne indkøb samt udbredelse af partnerskaber for grønne indkøb i det offentlige.

-Det offentlige Danmark køber ind for mindst 140 milliarder om året, og hvis vi bruger en større del af den købekraft på at handle grønt, så vil det give mærkbare gevinster for både miljø og sundhed. Derfor skal vi blive bedre til systematisk at stille miljøkrav, når vi køber ind i det offentlige, og det er målet med denne plan, siger miljøminister Troels Lund Poulsen (V) i en meddelelse.

Et af disse områder er udbygning af partnerskab for offentlige grønne indkøb, hvor Miljøministeriet sammen med kommunerne i København, Århus og Odense forpligter sig til at overholde krav om bæredygtige indkøb.

Læs mere