I det fynske folks tjeneste

Odense standser samarbejdet med Bullerup Børnehave.

Odense Kommune har valgt at ophæve driftsoverenskomsten med den selvejende institution Bullerup Børnehave med øjeblikkelig virkning. Det betyder, at 60 børn fra tirsdag morgen skal passes midlertidigt et andet sted.

Samarbejdet med institutionen ophører fra dags dato, og kommunen vil derfor ikke længere yde tilskud til institutionen eller henvise børn til institutionen.

Beslutningen får betydning for de ca. 60 børn, som allerede går i institutionen.

Odense Kommune skriver følgende i en meddelelse:

Fra tirsdag 26. februar kan Odense Kommune ikke længere tilbyde pasning i Bullerup Børnehave. I stedet etableres der et alternativt pasningstilbud til dem i lokalområdet. Den løsning er midlertidig, og der arbejdes hen imod en mere permanent løsning med virkning fra starten af marts.

Der er flere grunde til, at kommunen har valgt at tage dette voldsomme skridt.

Kommunen har været i dialog med institutionen om at rette op på de problemer, som har vist sig gennem den seneste tid.

I starten af februar, opsagde den daglige leder sit job og mandag 25. februar meddelte bestyrelsen, at den er trådt tilbage. Dermed står institutionen uden hverken daglig eller overordnet ledelse, og derfor er der ikke nogen, der har ansvaret for at afhjælpe de mangler, som der skulle rettes op på.  

Midt i februar rettede de forældrevalgte medlemmer af børnehavens bestyrelse henvendelse til kommunen med en række kritikpunkter i forhold til institutionens aktuelle situation.

Det drejer sig bl.a. om en økonomisk uholdbar situation og mangler i det pædagogiske arbejde, såsom manglende i arbejde med pædagogiske lærerplaner og implementering af den inkluderende pædagogik samt at arbejdet med børnemiljøvurderinger ikke er påbegyndt.

Endelig har en række forældre henvendt sig til kommunen og givet udtryk for, at de var bekymrede for at aflevere deres børn i institutionen under de givne forhold og at de ønskede et andet pasningstilbud.    

Dette ønske underbygges af henvendelse fra bestyrelsen, som har bedt kommunen om at gribe ind og overtage driften af institutionen. Derfor bad de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer kommunen om at ophæve driftsoverenskomsten.

Men ifølge Bullerup Børnehaves vedtægter, kan det ikke ske uden enighed i bestyrelsen. Da bestyrelsen ikke kunne blive enig om dette punkt, besluttede samtlige forældrevalgte repræsentanter at nedlægge deres mandat.

- Det afgørende er, at vi ikke længere kan stå inde for det pasningstilbud som Bullerup Børnehave leverer. Forældrenes bekymring ligger os meget på sinde, og vi kan ikke forsvare at sende børnene ud i et tilbud, som hverken de eller vi er trygge ved, siger institutionschef Britta Carl.

- I forhold til de punkter som vi gerne ville have rette op på og den kritik, som de forældrevalgte i bestyrelsen har rejst, har vi ikke længere nogen at gå i dialog med. Uden en daglig leder af institutionen og med den samlede bestyrelses afgang, ser vi os derfor nødsaget til at ophæve driftsoverenskomsten, siger institutionschef Britta Carl.