Odense tager Schaufuss-nej til efterretning

Odense Kommune tager Schaufuss Ballettens beslutning om at blive i Holstebro til efterretning. Formand for balletten bakker op om Peter Schaufuss' beslutning.

Peter Schaufuss har som begrundelse for de afbrudte forhandlinger blandt andet henvist til, at Odense Kommune ikke kunne medvirke til at give balletten en væsentlig bedre økonomi.

- Forligspartierne i byrådet var enige om at afsætte 3 millioner kroner årligt i driftstilskud for at kunne give odenseanerne nye og spændende kulturoplevelser, siger borgmester Jan Boye, Konservativ.

- Derfor har vi naturligvis stillet nogle krav til Peter Schaufuss Ballettens aktiviteter i Odense, hvilket Peter Schaufuss åbenbart ikke har ønsket at indarbejde i kontrakten, siger borgmester Jan Boye. 

Nyt møde var aftalt til 24. november

I følge administrationschef Leif Hansen fra Odense Kommune, var der aftalt et nyt møde mellem parterne 24. november.

Peter Schaufuss havde på det seneste møde tilkendegivet, at han havde behov for at vende aftaleudkastet med sin bestyrelse.

- Vi har hele tiden tilkendegivet, at vi ville arbejde aktivt for at skaffe en plads i Odenses nye Musik- og Teaterhus til Peter Schaufuss Balletten, men har naturligvis ikke kunnet give nogen garanti for dette, da huset bliver privatejet, siger administrationschef Leif Hansen.

Formand bakker Schaufuss op

Formand for bestyrelsen for Schaufuss Balletten, advokat Jørn Qviste, siger til TV 2/FYN, at det er en enig bestyrelse, der bakker op om Peter Schaufuss' beslutning.

- Når Peter Schaufuss ikke er tilfreds med det tilbud Odense Kommune har givet, så bakker jeg og resten af bestyrelsen op om beslutningen, siger Jørn Qviste.

På spørgsmålet om der kan komme nye forhandlinger, siger Jørn Qviste:

- Jeg vil aldrig udelukke noget, men lige nu er beslutningen, at  forhandlingerne med Odense er afsluttet og flytteplanerne aflyst, siger Jørn Qviste.

Odenses borgmester Jan Boye havde gerne set, at Peter Schaufuss Balletten flyttede til Odense, men han pointerer, at Odense Kommune naturligvis må stille en række krav for de midler, kommunen tilfører balletten.

- Det er krav, som vi jo også stiller til øvrige kulturinstitutioner. Disse krav har kompagniet åbenbart ikke villet acceptere, og det må jeg selvfølgelig tage til efterretning, siger Jan Boye.