I det fynske folks tjeneste

Odense tester trygheden

Temperaturen i Odense skal nu tages på trygheden. Resultatet bliver et såkaldt tryghedsbarometer.

Temperaturen i Odense skal nu tages på trygheden. Resultatet bliver et såkaldt tryghedsbarometer.

Tryghed er ikke kun et spørgsmål om, hvor meget kriminalitet politiet registrerer. Det er i høj grad også et spørgsmål om borgernes oplevelse af tryghed.

Tryghedsbarometer

Borgernes oplevelse af tryghed skal nu klarlægges i en interview-undersøgelse med 2600 odenseanere.

Resultatet blive et tryghedsbarometeret, som kobler politiets anmeldelsesstatistik sammen med borgerens oplevede tryghed.

Målet er at give en mere præcis viden om tryghed i Odense.

Samarbejde nødvendigt

Den viden skal bruges af kommune, politi og andre aktører som for eksempel boligorganisationer.

Odense Kommune, politiet og boligorganisationerne har allerede et tæt samarbejde forankret i Tryg By

- Det er derfor, at Odense Kommune, politiet og boligorganisationerne står sammen om indsatsen for at skabe en tryggere by, og nu inddrager vi også borgerne i det samarbejde, siger borgmester Anker Boye, Soc.dem.

Spændende redskab

- Det er et spændende redskab at få, og vi ser meget frem til at se resultaterne, som forventes klar i april 2012, siger politidirektør Poul Løhde, Fyns Politi.

Politiet laver i dag indsatser på baggrund af anmeldelsesstatistik, og det har ikke tidligere været muligt at vurdere indsatsen i relation til, hvad borgerne oplever.

- Tryghedsbarometeret gør det muligt for os at sætte vores objektive data op mod subjektive data fra borgerne. Det giver os en mere præcis viden om tryghed i byen, og kan dermed være med til at skærpe indsatsen, vurderer politidirektøren.

Tryghedsbarometer

Tryghedsbarometeret er en samkøring og analyse af politiets anmeldelsesstatistikker og data indsamlet via borgerundersøgelse

2600 repræsentative borgere i Odense Kommune mellem 15-79 år bliver interviewet.

Borgerundersøgelsen bliver foretaget i perioden fra den 19.1.2012 – 14.2.2012.

Den skal afdække borgernes opfattelse af tryghed i Odense Kommune, som i undersøgelsen inddeles i 13 forskellige distrikter. Resultaterne fra undersøgelsen forventes at ligge klar til april.

Der gennemføres en ny måling primo 2013