Bander presser udsatte: Kommune vil hjælpe dem ud af byen

Hver femte socialt udsatte i Odense føler sig presset af bander. Nu vil Odense Kommune lave exitprogram og hjælpe dem til andre byer.

Mennesker, der i forvejen lever en hård tilværelse, oplever vold og trusler fra  kriminelle i Odense. Derfor vil kommunen igangsætte et exitprogram, der skal hjælpe de hårdest ramte med at flytte til andre kommuner. 

- Det handler om socialt udsatte mennesker, som måske er vokset op med misbrug, og som måske har anbringelser bag sig. Problemerne har tårnet sig op. Nogle af dem er selv endt i misbrug, og banderne lever jo af at sælge narko, og så er de kommet i problemer der, siger Brian Dybro (SF), beskæftigelses- og socialrådmand i Odense. 

I en undersøgelse blandt 92 udsatte borgere i Odense svarer hver femte, at de føler sig presset af bander og kriminelle.

Det fik i sommer rådmanden til at indkalde til et møde med en række organisationer, der beskæftiger sig med socialt udsatte - blandt andre Projekt Husvild, Reden og Gadejuristen. I kølvandet på det vil kommunen nu sætte gang i et såkaldt "Socialt Exitprogram".

Der er sat 10,5 millioner kroner af til projektet i løbet af de kommende tre år.

Politividner og narkohandel

Indsatsen er rettet mod personer, der er kommet i problemer med kriminelle på forskellige måder. For eksempel hvis de har narkogæld eller har vidnet i konkrete sager.

- Dybest set er det ret få mennesker, der er omfattet af det her. Det er socialt udsatte, hvor nogle kommer i problemer med kriminelle, som vi gerne vil hjælpe til en ny start, siger Brian Dybro.

Men er det ikke lidt at spille fallit, at man vil flytte dem, der oplever trusler i stedet for at slippe af med dem, der truer?

- Man kan sige, at i den idéelle verden er det rigtigt, at det bør være politiet og retssystemet, der bliver brugt til at komme efter de her banditter, men i virkeligheden handler det her jo om at hjælpe personer, der er i en rigtig svær situation, siger Brian Dybro. 

- For eksempel har rockere og bander jo også exitprogrammer, så vi synes faktisk, det er meget fair, hvis udsatte også får det.

Høj, mellem og lav risiko

En risikovurdering, der skal laves i samarbejde med Fyns Politi, skal være med til at afgøre, hvordan den enkelte skal hjælpes.

Vurderingen er inddelt i tre niveauer: Lav, middel og høj. 

Høj risiko kan være en udsat, som har samarbejdet med politiet eller vidnet i en konkret sag, og man arbejder ud fra en formodning om, at personen aldrig kan vende tilbage til Odense igen.

Mellem risiko kan være en person, der er kommet i narkogæld og har brug for at forlade byen i en periode, men vil kunne komme tilbage igen.

Lav risiko kan også være en person med narkogæld, men hvor personen stadig kan færdes i Odense. 

Et nyt tiltag skal hjælpe socialt udsatte til andre byer. 
Fotograf: Jeanette Torndahl Fournier

Vil have ændret lovgivning

Med den nuværende lovgivning har kommunen kun mulighed for at flytte udsatte til forsorgshjem eller krisecentre. Derfor har man behov for, at lovgivningen bliver ændret, hvis man også skal hjælpe personerne med rent faktisk at flytte adresse.

- Som det er nu, spænder lovgivningen lidt ben for os. Det, vi gerne vil, er at kunne hjælpe en Odense-borger med at flytte til en anden by. Altså betale indskud, hjælpe med at flytte ind og få en start i anden kommune, siger han. 

Social- og beskæftigelsesudvalget træffer afgørelse om indsatsen på et udvalgsmøde 8. december.