Odense vil have bedre mad til ældre

Odense Kommunes madservice skal fra næste år levere mad op til tre gange om ugen til hjemmeboende borgere og omkring 120 af de svageste får varm mad hver dag.

Odense Kommunes ældre- og handicapudvalg har besluttet at gå væk fra den nuværende ordning, hvor de ældre får mad en gang om ugen, og hvor de svageste er afhængige af at hjemmehjælpere varmer maden for dem.

I stedet skal Madservice, som iøvrigt skifter navn til Byens Køkken, levere mad tre gange om ugen og de omkring 120 svageste får varm mad leveret hver dag.

Det betyder, at de ikke længere er så afhængige af hjemmeplejen til at pakke maden ud og varme den.

Ved at levere mad oftere, bliver der mulighed for at bruge flere friske råvarer og højne madens kvalitet.

- Ved at levere oftere kan vi bruge andre råvarer, som for eksempel krydderurter, friske bær og friske grøntsager, hvilket vi ikke kunne tidligere, da maden skulle holde sig i op til 17 dage, siger Gitte Breum, projektchef for Mad og Måltider.

Hun tilføjer, at det giver bedre smag, bedre konsistens og gør maden mere lækker.

Fra Madservice til Byens Køkken

Navneskiftet kommer, fordi der fremover sker en del forandringer på madområdet i Odense.

Tanken er at gøre maden, måltidet og ernæringen skal tænkes ind i en større helhed.

Byens Køkken skal bruge flere friske råvarer og økologi og levere mad, som kan gøres færdig lokalt på de enkelte institutioner.

Den hyppigere levering til hjemmeboende ventes fuldt gennemført til maj 2015.