Odense vil have nationalt center for telemedicin

Et nationalt center for telemedicin bør placeres i Odense. Det mener Odense Kommune, Syddansk Universitet og Region Syddanmark.

Et nationalt center for telemedicin beliggende i Odense kan samle alle de nødvendige erfaringer og kompetencer for, at dette kan lykkes. Det mener Syddansk Universitet, Odense Kommune og Region Syddanmark.

- Vi finder det overordentligt vigtigt og er meget optaget af, at Center for Telemedicin placeres i Odense, da vi er af den klare overbevisning, at det dels er her den største koncentration af viden, erfaring og kompetencer på området, er til stede, siger Jane Jegind, By- og Kulturrådmand, Odense Kommune.

Center er etableret

Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet har allerede etableret Center for Innovativ Medicinsk Teknologi, som samler de betydeligste nationale og internationale erfaringer samt kompetencer inden for telemedicin. Dette center kan med stor fordel udnyttes som udgangspunkt for et nationalt center for telemedicin.

- SDU er det universitet i Danmark, der har den største aktivitet og viden inden for telemedicin, siger Dekan Ole Skøtt, Syddansk Universitet.

- Vi er i Odense stolte af at kunne støtte solidt op om det eksisterende samarbejde mellem OUH og SDU og er absolut klar til også fremadrettet at byde ind, hvor vi kan bidrage. Et nationalt center for telemedicin i Odense vil i høj grad kunne nyde godt af de traditioner og erfaringer, vi har for inddragelse af brugerne. Eksempelvis har vi gennem vores Ældreråd et afgørende bindeled til brugerne i kraft af de arbejdsgange, som allerede er på plads på området, siger Jane Jegind, By- og Kulturrådmand, Odense Kommune.