Odense vil samle Norden til fordel for klimaet

Den 15. - 17. september 2008 er Odense Kommune vært for den 3. Nordiske Bæredygtigheds-konference, "One Small Step". 

Fokus er på klima og lokale handlinger. Målet er at samle erfaringer og ideer fra det offentlige, erhvervslivet, forskere, politikere, NGO'er og borgere i de nordiske lande for at sætte gang i handlinger, der skal forhindre, at klimaforandringer forværres.

Konferencen er for offentligt ansatte, erhvervsliv, forskere, politikere og NGO'er fra hele Norden. Odense Kommune forventer ca. 600 deltagere.

- Det er ikke nok, at politikerne fører klimapolitik og indgår internationale aftaler. Vi skal alle sammen gøre en indsats - også kommunerne, borgerne og erhvervslivet. Kun hvis vi håndterer klimaudfordringen, kan vi få et bæredygtigt samfund, siger Connie Hedegaard, Danmarks Klima og energiminister i en meddelelse.

Resultaterne fra konferencen formidles videre til FN's klimatopmøde i København i 2009.

Konferencen vil primært foregå på de nordiske sprog, og bliver arrangeret i samarbejde med, blandt andre, Nordisk Ministerråd, By- og Landskabsstyrelsen (Miljøministeriet), Rådet for bæredygtig erhvervsudvikling, Friluftsrådet, Aalborg Kommune og Syddansk Universitet.

Læs mere