I det fynske folks tjeneste

Odense vil samle sundhedsopgaver i et udvalg

Et nyt sundhedsudvalg skal sikre bedre styr på de mere og mere komplekse sundhedsopgaver

Odense vil samle kommunens sundhedsopgaver under et nyt sundhedsudvalg.

Kommunernes sundhedsopgaver bliver til stedes mere og mere komplekse, og det vil Odense Kommune nu gøre noget ved. I dag er driften af kommunens sundhedstilbud placeret i hver sit udvalg, mens ansvaret for de tværgående opgaver har ligget hos Økonomiudvalget. Derfor foreslår Borgmesterforvaltningen nu, at et nyt samlet Sundhedsudvalg skal samle alle opgaverne under sig. Sundhedsudvalget skal rådgive Økonomiudvalget om den samlede sundhedsopgave for kommunen.  

Fordelene ved at det nye sundhedsudvalg skal bl.a. være, at flere kommer uddannelse og job, at flere borgere er sunde og trives, samt at flere ældre og handicappede kommer til at fungere bedre i hverdagen.

Det er byrådet, der har bedt direktørgruppen om at komme med forslaget.

Borgmesterforvaltningen indstiller, at byrådet vælger Cæcilie Crawly, Brian Dybro, Bo Libergren og Christel Gall til Sundhedsudvalget, samt at formanden udpeges blandt de medlemmer af udvalget, der ikke er rådmænd.