Odense-virksomhed genbruger farligt affald

En virksomhed i Odense har fået tilladelse til at bruge et affaldsprodukt fra kulfyrede kraftværker til erstatning for grus. Der er en fordel både for kraftværkerne og for virksomheden.

7000 tons flyveaske fra et af Dongs elværker på Sjælland er netop ankommet til Lindø-terminalen i Odense. Flyveasken er restprodukt fra kulfyrede kraftværker og skal normalt i sikrede depoter på en losseplads.

Men en udvidelse af sorterings- og lagerpladsen betyder, at flyveasken skal bruges til at fylde en plads ud ved genbrugsvirksomheden Kabell A/S i det østlige Odense.

I alt regner virksomheden med at skulle bruge op mod 25.000 tons flyveaske til at omdanne en skrånende plads til en jævn plads. Og handlen er til fordel både for Dong og for virksomheden.

Projektet har krævet tilladelse fra Odense Kommune, da der er meget strikse regler for genanvendelse af flyveaske.

Projektet gør, at man vil kunne undgå at deponere den slags affald og dermed skåne miljøet.