Odense-virksomheder får en stemme

Odense Kommune opretter nu et virksomhedspanel, hvor én ansat fra kommunens 7000 virksomheder får lov til at ytre sig.

Virksomhedspanelet er i spil to gange årligt, hvor der udsendes spørgeskemaer.

- Med virksomhedspanelet får vi en langt større kontakt til byens erhvervsliv. Virksomhederne vil gerne høres, og vi har en målsætning om at blive bedre til at vide, hvad det er for ønsker, virksomhederne har, eller hvilke problemer de tumler med, siger borgmester Anker Boye (A).

Undersøgelserne vil spørge ind til muligheden for at skaffe arbejdskraft, hvordan virksomhederne oplever myndighedernes håndtering af byggesager mm.

Den første undersøgelse sættes i gang midt i september. Fremadrettet bliver undersøgelserne gennemført i marts og september.