I det fynske folks tjeneste

Odenseanerne generelt glade for byen

Odense Kommune har lavet en undersøgelse af odenseanernes holdning til deres by, og hvordan de bruger den.

Undersøgelsen viser blandt andet, at 66% er stolte eller meget stolte af at bo i Odense.

Men kun 40% mener, at byen har et godt image udenfor byen.

Et stort flertal er enige eller meget enige i, at Odense er en grøn by, en god kulturby og studieby, mens 43% er uenige i, at byen har en god infrastruktur.

Langt de fleste, 83%, mener, at Campusområdet er vigtigt eller meget vigtigt for byens samlede udvikling.

Letbanen og Thoms B. Thriges Gade anses for mindre vigtige end Odins Bro og Havnen.

58% er uenige i, at bymidten er præget af liv, også når butikkerne er lukket.

2440 beboere i Odense blev spurgt. 1353 svarede.

Læs hele undersøgelsen her