Odenseanerne generelt glade for byen

Odense Kommune har lavet en undersøgelse af odenseanernes holdning til deres by, og hvordan de bruger den.

Undersøgelsen viser blandt andet, at 66% er stolte eller meget stolte af at bo i Odense.

Men kun 40% mener, at byen har et godt image udenfor byen.

Et stort flertal er enige eller meget enige i, at Odense er en grøn by, en god kulturby og studieby, mens 43% er uenige i, at byen har en god infrastruktur.

Langt de fleste, 83%, mener, at Campusområdet er vigtigt eller meget vigtigt for byens samlede udvikling.

Letbanen og Thoms B. Thriges Gade anses for mindre vigtige end Odins Bro og Havnen.

58% er uenige i, at bymidten er præget af liv, også når butikkerne er lukket.

2440 beboere i Odense blev spurgt. 1353 svarede.

Læs hele undersøgelsen her