Økonomiprofessor: Lilleholt er på kant med sandheden om letbane-økonomi

Skarp kritik af V-rådmands udlægning af letbaneøkonomi. En af Danmarks førende eksperter bakker op om kritik.

Der er skarp kritik af Venstre-rådmand Christoffer Lilleholts måde at udlægge, hvad prisen på Odense Letbane er.

I et interview på TV 2 Fyn om Odense Letbane sagde Christoffer Lilleholt, at letbanen "den kommer faktisk til at koste næsten det dobbelte af, hvad vi startede med". 

Men det er tæt på at være usandt og langt fra en korrekt udlægning af prisen, mener en af Danmarks førende eksperter i økonomistyring. 

- Når han siger, at det koster det dobbelte, så er det simpelthen ikke rigtigt. Det er klart, at når han siger, at det er det dobbelte af 1,6 milliarder, så er det ikke løgn, for det er det jo, men han er så tæt på at sige usandheden, som man kan komme uden at sige usandheden, siger Per Nikolaj Bukh.

Forstå økonomien bag letbanen på to minutter

Per Nikolaj Bukh er professor ved Aalborg Universitet og er en af Danmarks førende eksperter i økonomistyring. Professoren mener også, at det er misvisende, når Christoffer Lilleholt siger, at prisen på Odense Letbanen er steget fra 1,6 milliarder kroner til 3,6 milliarder kroner. I interviewet sagde Christoffer Lilleholt således. 

- Man skal huske på, at da vi sagde ja til letbanens etape 1 i  2013, der kostede den 1,6 milliarder. Det er det, staten siger ja til, og i dag koster den så 3,6 milliarder, og vi ved ikke, hvad ekstraregningen er.

Men det er misvisende, mener professor Per Nikolaj Bukh. 

- Han bibringer seerne et indtryk af, at det kun var 1,6 milliarder kroner, som projektet skulle have kostet, og at der derfor er sket en fordyrelse, som ville have svaret til en budgetoverskridelse, og det er ikke korrekt, siger Per Nikolaj Bukh. 

Vermund: Lilleholt manipulerer

Også Christoffer Lilleholts politiske byrådskolleger er stærkt skeptiske over for rådmandens udlægnings af letbaneøkonomien. Socialdemokraten Tim Vermund mener ligefrem, at  Christoffer Lilleholt manipulerer med tallene.

- Det er faktuelt forkert. Som rådmand har man et særligt ansvar for at viderebringe korrekte fakta og ikke piske stemning op omkring letbanen, fordi man er ude at føre valgkamp. Christoffer Lilleholt bruger udelukkende de tal for at få manipuleret en urigtig prisstigning frem, som aldrig har fundet sted, siger Tim Vermund (S). 

Også det konservative medlem af Odense Byråd Tommy Hummelmose er skeptisk over for Christoffer Lilleholts regnestykke om letbanebyggeriet. 

- De 1,6 milliarder kan man ikke sammenholde med 3,6 milliarder kroner. I prisen på 3,6 milliarder kroner er der en række ting indeholdt, som ikke er medregnet i de 1,6 milliarder kroner. Det giver ingen mening at sammenligne de to tal, siger Tommy Hummelmose. 

Christoffer Lilleholt siger på baggrund af kritikken fra professor og politikerne, at han beklager fejlen, og at han ikke skulle have sagt de forkerte tal. 

- Jeg er enig i, at det er nogle forkerte tal, og dem burde jeg ikke have brugt. 

Men du bruger dem og henviser til dem fra udredningsrapporten fra 2013. Der står et andet tal i udredningsrapporten, hvorfor bruger du dem så?

Se hele interviewet. 
Fotograf: Fotograf: Redigering:

- Fordi jeg ikke havde læst rapporten grundigt nok, siger Christoffer Lilleholt.  

Prisen på grisen

Men hvad er prisen på grisen så egentlig?! I den såkaldte udredningsrapport fra 2013, der er beslutningsgrundlaget for Odense Letbane, er budgettet for letbaneanlæg, togsæt og en risikopulje opgjort til 2,619 milliarder kroner. Altså godt en milliard mindre end den pris, som regningen for letbanen lyder på nu.

Med i den pris er altså en risikopulje, som er en reserve på 30 procent af det beløb, som det koster at etablere selve skinneanlægget. Det skal man ifølge reglerne i denne type af byggeri. 

Da Folketinget beslutter at støtte byggeriet at letbanen, kræver Transportministeriet nogle ændringer. Det gør prisen 70 millioner kroner højere, og dermed er prisen 2,689 milliarder kroner. Den pris skal omregnes til 2020-priser, og på grund af prisudviklingen skal der derfor lægges 550 millioner kroner til beløbet. Dermed er prisen på 3,239 milliarder. 

Letbanens prisudvikling fra vedtagelse i 2013 til i dag
Pris for skinner og tog i 2013 i 2010-kroner: 2619 millioner
Prisregulering til 2020-priser: 550 millioner
Optimeringskrav fra Transportministeriet: 70 millioner
Tilkøb af ekstraudstyr: 178 millioner
Forsinkelse på grund af TBT-byggeri: 182 millioner
Samlet pris i 2020: 3599 millioner

 

Derudover har politikerne i Odense valgt at tilkøbe ekstraudstyr til letbanen. For eksempel vil politikerne flere steder gerne have græs mellem skinnerne i stedet for skærver, i bymidten er der brugt flere penge på at lægge klinker, og så er der også indkøbt flere togsæt, så letbanen kører oftere end ellers planlagt. I alt har politikerne købt ekstraudstyr på 178 millioner kroner, hvilket bringer prisen op på 3,417 milliarder kroner. 

I 2019 blev letbanen forsinket, fordi andre byggerier på Thomas B. Thriges Gade ikke var blevet færdige til tiden. Derfor kunne  letbanearbejderne ikke komme til at bygge på området. Den forsinkelse, som altså ikke var letbanens skyld, kostede 182 millioner kroner. Dermed er prisen nået op på 3,599 milliarder kroner. 

Professor: Odense Letbane er langt bedre styret end andre projekter

Ifølge professor Per Nikolaj Bukh har Odense Letbane været overraskende dygtig til at styre økonomien og byggestyringen af letbanen sammenlignet med andre tilsvarende store offentlige byggerier.

- Når jeg kigger ned over de beregninger der er lavet, så ender man i hele træskolængder på budgettet, og det synes jeg egentlig er mere overraskende, at man holder budgettet så godt, end at man overskrider det en lille smule. Det er jo langt bedre, end man har set på alle sammenlignelige projekter i nyere tid i Danmark, siger Per Nikolaj Bukh. 

Men Odense Letbane har jo brugt reserven på 30 procent. Er det ikke dårlig økonomistyring?

- Når man kan nøjes med at bruge den reserve, der er afsat til den her slags udgifter, så har man jo faktisk været rigtig dygtig til at styre økonomien. Det er en uspecificeret pulje, men ikke totalt uspecificeret, da den er beregnet til nogle bestemte typer af fordyrelse, som man har forudset på forhånd. Hvilke fordyrelser der  kommer, det ved man ikke, men det ligger på omkring de 30 procent, så det er der ikke noget usædvanligt i, siger Per Nikolaj Bukh. 

Da det tirsdag i sidste uge blev meldt ud, at letbanen bliver forsinket og først åbner omkring årsskiftet, sagde letbanedirektør Mogens Hagelskær, at den nye forsinkelse, som det ser ud nu, ikke vil betyde ekstraregninger.