Økonomisk udfordret specialområde: Læs rapporten her

En ny analyse af det specialiserede socialområde i Odense Kommune viser, at de tre forvaltninger, der tager sig af området, ikke har samme mål for borgerne, og det giver problemer både for forvaltningerne og for borgerne.

Det specialiseriede socialområde i Odense Kommune, hvor udsatte børn og unge, de voksenhandikappede og også borgere med psykiske lidelser hører under, har gennem en årrække været udfordret af budgetoverskridelser og manglende sikkerhed i styringen af området.

quote Børn- og Ungeforvaltningen vurderer selv, at de kun i nogen grad oplever, at der er en tydelig plan, når barnet overgår til voksenområdet

Rambøll, Analyse af det specialiserede socialområde

Odense Kommune har derfor fået Rambøll til at analysere netop det område, for at kunne forbedre styringen.

En af hovekonklusionerne i rapporten er, at det genrelle samarbejde mellem det tre forvaltninger, der tager sig af det specialiserede socialområde - altså Ældre- og Handicapforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen -, kan styrkes. 

I rapporten skriver Rambøll nemlig blandt andet, at der ikke er tegn på, at forvaltningerne har en fælles plan for borgerne og heller ikke en gensidig organisatorisk tillid på tværs af forvaltningernes ledelser. 

- Børn- og Ungeforvaltningen vurderer selv, at de kun i nogen grad oplever, at der er en tydelig plan, når barnet overgår til voksenområdet. Dette går igen i de kvalitative svar. Her angiver medarbejderne, at forskellige fokuspunkter, ift. borgeren i Børn og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, er en udfordring i det daglige arbejde. Dette understøttes af screeningen, hvor Børn- og Ungeforvaltningen kun i nogen grad oplever, at faggrupper i overgangene arbejder efter samme overordnede mål, skriver Rambøll blandt andet i rapporten.

Det vil altså sige, at overgangen mellem de to forvaltninger er udfordrede af, at der ikke er et entydigt fælles fokus på de unge i Odense Kommune, og de indsatser, man har.

Det er desuden heller ikke tydeligt, hvilke sager der overgår til hvilke forvaltninger, og også dette giver problemer.

Du kan læse hele Rambølls rapport i to dele her: