Også mænd og drenge er underlagt negativ social kontrol

Omkring 1.200 unge i Odense føler sig begrænset i valget af kæreste eller ægtefælle, vurderer ekspertgruppe.

Kvinder bliver overvåget, piger må ikke selv vælge uddannelse, og børn og unge får ikke lov at gå til de fritidsaktiviteter, de vil.

Det er blandt problemerne med negativ social kontrol, som en ekstern ekspertgruppe har undersøgt i Odense Kommune.

Og det er alvorlige problemer, mener formand for ekspertgruppen Halima El Abassi, der forsker i æresrelaterede konflikter.

- Der bliver gjort meget i kommunen allerede for at forebygge negativ social kontrol. Men emnet er et alvorligt samfundsproblem, og der kan gøres mere, siger hun.

I modsætning til, hvad mange måske tror, er det både mænd, kvinder og børn, der udsættes for den negative sociale kontrol.

Mænd og drenge kan eksempelvis være ofre, hvis familien forlanger, at de holder øje med deres søster og sladrer om hendes gøren derhjemme.

- Det er misforstået at tro, at negativ social kontrol kun findes blandt etniske minoritetskvinder.

- Det gælder både muslimske minoriteter, men lige så meget kristne minoriteter. Negativ social kontrol rammer bredt. Det er ikke kun kvinder, det er også mænd og familier generelt, siger Halima El Abassi.

Mange føler sig begrænset

I forbindelse med undersøgelsen har gruppen foretaget interviews med 20 nøglemedarbejdere i kommunen, der har berøring med negativ social kontrol i deres arbejde.

Ekspertgruppen vurderer, at omkring 1.200 unge i Odense føler sig begrænset af deres familie, når det kommer til valg af kæreste eller ægtefælle.

Peter Rahbæk Juel (S), der er borgmester i Odense Kommune, kalder det "et voldsomt stort antal".

- Jeg ved, at mange af tilfældene er i vores minoritetsmiljøer, der nominelt ikke er så store.

- I nogle af dem er det mere normen end det usædvanlige. Det skal vi sætte fokus på og hjælpe de piger og drenge til selv at vælge, siger han.

Ekspertgruppen er kommet med fem råd, der skal hjælpe med at bekæmpe problemerne og skabe mere ligestilling.

Et af dem går ud på at etablere en enhed, der kun fokuserer på negativ social kontrol. Den skal sikre, at kommunens medarbejdere kan spotte problemerne og sætte ind over for dem.

Desuden skal der være bedre støtte til unges opgør med den negative sociale kontrol, og flere etniske minoritetskvinder skal selvstændiggøres, i uddannelse og i arbejde.

- Nu får vi fra ekspertgruppen et knivskarpt billede af de konkrete problemstillinger, siger borgmesteren.

Han ønsker de fem råd vedtaget og indført hurtigst muligt.

- Det er afgørende for at sikre unge mænd og kvinders frihed i Odense.