Om igen: Ny lokalplan skal lovliggøre motorbane i Kærby Mose

By- og Kulturudvalget vil forsøge at lave ny lokalplan, der lovliggør motorsportsbanen i Kærby Mose. Det sker efter, at den tidligere lokalplan blev erklæret ugyldig.

Snart kan der måske alligevel køres ræs på motorsportscentret i Kærby Mose øst for Odense.

By- og Kulturudvalget i Odense Kommune har tirsdag besluttet, at de vil forsøge at lave ny lokalplan, der igen kan gøre banen lovlig.

Kort før jul afgjorde Planklagenævnet, at lokalplanen for motorsportscentret i Kærby Mose ikke var gyldigt. Nævnet vurderede, at Odense Kommune ikke havde lavet en tilstrækkelig grundig miljøvurdering og erklærede dermed lokalplanen for området, hvor motorsportscentret ligger, for ugyldig.

Nævnet lagde vægt på, at kommunen havde overladt til Fyns Motorsportscenter at vurdere, hvilke foranstaltninger der skulle tages for at undgå at genere den store vandsalamander, som er en beskyttet art, der lever i området. 

- Vi kan konkludere, at vi i forvaltningen ikke har haft den samme vurdering for fire til fem år siden, som Planklagenævnet har nu. Det må vi så tage til efterretning. Sagen her giver anledning til, at vi stopper op op overvejer tingene i forhold til fremtidige sager, siger Maria Brumvig, der sidder i By- og Kulturvalget for Socialdemokratiet og fortsætter:

- Jeg synes, at det har været en træls proces. Men forvaltningen har selvfølgeligt gjort det, som den tror, er det rigtige. Og så er det første her fire år efter, at vi finder ud af, at det var det ikke. Det er træls for naboerne, for vandsalamanderen og for motorsportsforeningen.

Kommune vil lave ny lokalplan

Men nu vil Odense Kommune prøve en gang til.

På et møde i By- og Kulturudvalget tirsdag, blev udvalget orienteret om, at forvaltningen vil tage initiativ til at lave en ny lokalplan for området.

Dermed skal Odense Kommune lave en ny vurdering af, hvad der skal til for, at motorbanen kan være i området, uden at det skader eller ødelægger vilkårene for den beskyttede salamander.

- Forvaltningen har fremlagt forslag, hvor vi kan passe på dyrelivet, og vi kan hjælpe motorsportsfolket. Det vigtigste for mig er, at vi passer på miljø og dyrelivet. Hvis vi kan finde afværgeforanstalninger, der kan sikre naturen samtig med, at der kan køres motorsport, så skal vi gå efter det, siger by- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt (V).

Han bliver støttet af socialdemokraternes medlem af udvalget. 

- Holdningen i udvalget var, at vi skal gå efter at lovliggøre banen, hvilket også var indstillingen fra forvaltningen, siger medlem af By- og kulturudvalget, Maria Brumvig (S).

Sagen om motorsportsbanen i Kærby Mose var kun et orienteringspunkt på dagsordenen ved dagens møde, og derfor blev der ikke truffet nogen formel beslutning.

Naboer helmer ikke

Klagen var rejst af naboer til motorsportsbanen. Her undrer man sig over, at Odense Kommune vil prøve en gang til. 

- Det er uklogt, og det er noget, som vi bliver nødt til at tage ind. Vi vil møde det med yderligere klagepunkter. Vi helmer ikke, før der er kommet en ordentlig løsning. Og en ordentlig løsning er, at anlægget kommer væk, og det ved kommunen også godt, siger Kristian Viekilde.

Hos Fyns Motorsportscenter glæder man sig over, at kommunen vil lave en ny lokalplan, så der igen kan køres på banen, som blev indviet i marts 2020.

- Det er glædeligt, og det var, hvad vi har håbet på. Vi er irriteret over, at vi er kommet i den situation, men glæder os over, at det går den vej, siger Steen Fredsøe.

Steen Fredsøe er dog bekymret for, at Odense Kommune i en ny lokalplan vil stille endnu skrappere krav, så Planklagenævnet ikke engang til underkender lokalplanen. Det vil nemlig koste mange penge.

- Der er ingen tvivl om, at vi går en svær tid i møde, fordi vi ikke har tjent nogle penge i et år på grund af corona ovenpå en byggeproces, hvor vi har brugt alt hvad vi havde. Nu kommer der så en proces med en ny lokalplan, og det tager noget tid, hvor vi ikke kan have den samme drift kombineret med, at vi skal lave store investeringer i forhold til afværeforanstaltninger, siger Steen Fredsøe.