Omdannelse af Vollsmose: Det ved vi om processen - og det skal der ske nu

Odense Kommune vil sammen med en håndfuld tætte partnere lave en milliarddyr renovering af Vollsmose.

Odense-borgmester Peter Rahbæk Juel (S) kalder det en milepæl, at der nu er fem investorer, der er interesseret i at være med til at udvikle Vollsmose ud fra tankerne i den politiske aftale "Den sidste Vollsmoseplan", som Odense Byråd blev enige om i september 2018.

Investorererne er også en af de brikker, som skal være med til at bringe processen med at omdanne Vollsmose videre. 

På forhånd var der seks investorer, som var interesserede i at komme med videre i processen, men Odense Kommune havde sammen med boligselskaberne i Vollsmose besluttet, at man kun ville gå videre med dialog med fem investorerer. 

"Konkurrencepræget dialog"

Frem til april 2021 skal Odense Kommune have det, der bliver kaldt en "konkurrencepræget dialog" med hver af de fem investorer. Her er meningen så, at de enkelte investorer skal være i dialog med Odense Kommune og boligselskaberne om, hvordan deres bud er på en omdannelse af Vollsmose.

Undervejs i den proces kan det være, at flere investorer bliver sorteret fra eller vælger at trække sig, hvis parterne undervejs ikke kan se det rigtige match i forhold til projektet. 

I udbuddet fra boligselskaberne og Odense Kommune, som investorerne skal forholde sig til, er der blandt andet lagt op til, at den investor, der bliver valgt, får mulighed for være bygherre på et kontorhus til cirka 500 kommunale arbejdspladser.

Til september i år bliver det så afgjort, hvem af de tilbageblivende investorer, der bliver inviteret med ind i det arealudviklingsselskab, som skal dannes i samarbejde med de to boligselskaber, som ejer grunde og bygninger i Vollsmose og Odense Kommune.

Det bliver Odense Byråd og bestyrelserne i CIVICA og FAB, der vælger, hvilken investor de vil have med ind i selskabet. 

Arealudviklingsselskab

Modellen med at lave et arealudviklingsselskab betyder, at Odense Kommune og boligselskaberne hver skyder værdier ind i selskabet i form af grunde, mens den kommende investorer forpligter sig med kapital. Til gengæld bliver parterne allesammen ejere af arealet.

Ved at inddrage investorerne i god tid, får man også gavn af et tæt samspil med investorerne, som i højere grad kender markedet og ved, hvad der er efterspurgt. 

Opgaven, som ligger foran parterne, er at udvikle et areal på 370.000 kvadratmeter, hvor der lige nu er lagt op til, at der skal bygges omkring 160.000 kvadratmeter. Løseligt anslået vil det med en kvadratmeterpris på 15.000 - 20.000 kroner betyde, at der skal bygges for omkring 2,5 milliarder kroner. 

Et væsentligt element i omdannelsen af Vollsmose er også, at der skal fjernes noget af det eksisterende byggeri. I "Den sidste Vollsmoseplan" er der lagt op til, at der skal rives op til 1.000 familieboliger ned. 

Til gengæld er der lige nu planer om at bygge 1.500 nye boliger. 

Tidsplanen for omdannelse af Vollsmose løber frem til 2030, og ifølge tidsplanerne starter arbejdet med at rive ned og byggemodne områder i Bøgeparken og Birkeparken.