Opbakning til at give Odenses lærere mere frihed

Rød blok og V bakker op om radikalt forslag om en ny aftale med Odenses lærere, hvor de får øget fleksibilitet i tilrettelæggelsen af deres arbejdstid

Radikale Venstre i Odense vil nu lave en lokalaftale med kommunens lærere. Rød blok og Venstre bakker op om forslaget.

- Det er ingen hemmelighed, at jeg, siden jeg tiltrådte som rådkvinde for børn og unge, har ønsket at lave en lokalaftale om lærernes arbejdstid, udtaler Susanne Crawley Larsen.
 
Folkeskolereformen og loven om lærernes arbejdstid trådte i kraft for halvandet år siden. I forrige byrådsperiode besluttede Byrådet, at man ikke ville lave en aftale med lærerne. Dengang var de radikale ikke i byrådet.

Susanne Crawley Larsen forklarer, at de synes, at tiden inde til til at kigge på lærernes arbejdstid, og særligt det der handler om fleksibilitet og balance i opgaverne. De vil derfor stille forslag om, at Børn- og Ungeforvaltningen indleder et forhandlingsforløb med Odense Lærerforening for at indgå en lokal aftale om lærernes arbejdstid.
 
- I min gang på skolerne har jeg fulgt overgangen fra den ene slags arbejdstidsaftale til den nye lov om arbejdstid. Jeg har været optaget af, hvordan det har indvirket på lærernes arbejdsmiljø og deres muligheder for at samarbejde med hinanden og med forældrene, forberede sig, samt løse alle de andre opgaver, der ikke er undervisning. Mit indtryk er, at systemet er blevet for ufleksibelt, og der kan være et behov for en prioritering i opgaverne for at skabe balance mellem tiden, der er til rådighed, og mængden af opgaver, fortsætter Susanne Crawley Larsen. 
 

Skal ikke koste penge
Radikale Venstre ønsker, at aftalen skal være budgetneutral, da den blot skal handle om fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdet. Aftalen skal bevare skoleledernes ledelsesrum og tage hensyn til mulighederne for at samarbejde med kollegerne. Ifølge Susanne Crawley Larsen vil en mere smidig arbejdsdag øge arbejdsglæden, og dermed også trivslen og nedbrige sygefraværet.
 
- Jeg ønsker et opgør med meningsløs tilstedeværelse. Jeg er overbevist om, at en aftale vil medvirke til bedre trivsel og større arbejdsglæde. Forhold som i sidste ende er afgørende for børnenes læring, og som der i høj grad er brug for, hvis vi skal lykkes med Folkeskolereformen og inklusionsopgaven siger Susanne Crawley Larsen.

Fuld opbakning fra Enhedslisten
Fra Enhedslistens side og der fuld opbakning til forslaget. Et forslag, som partiet selv lagde frem umiddelbart efter konflikten i 2013.

- Jeg er glad for, at hun tager stafetten, og vi støtter forslaget varmt. Hvis vi skal skabe et godt forhold og nogle gode og glade lærere, så er det da bedre med en ligeværdig dialog og aftale end et diktat, som vi har nu, siger Ældre- og handicaprådmand, Brian Skov Nielsen og fortsætter:

- Vi blev afvist sidst, men det er forandringens tid i byrådet, og når nu rådkvinden lægger sig i selen, så kan det jo være, at det har en større gennemslagskraft.

Line Mørk, SF’s medlem af børn og ungeudvalget, mener, at det radikale forslag giver god mening:

- Vi kan ikke vide alt, der foregår rundt omkring på skolerne, og lærerne og skolelederne ved trods alt bedst, hvordan de får mest ud af skoledagen. Derfor tror jeg også på, at en mere fleksibel arbejdsdag vil give lærerne bedre mulighed for at prioritere deres tid, så skolebørnene i sidste ende får den bedste kvalitet i undervisningen.

Hun understreger, at der vigtigt, at lærerne stadig er forpligtet til at deltage i møder på skolen, og at teamwork ikke bliver nedprioriteret.

- Men det tror jeg heller ikke er det, som Susanne Crawley lægger op til, så jeg synes det lyder som en rigtig god ide, slutter hun.

Styrket ledelseskontrol
Fra Venstre siger politisk ordfører og medlem af Børn- og ungeudvalget Bo Libergren, at forslaget lyder fornuftigt, og at de bakker op.

- Siden reformen har lærernes ændrede arbejdsforhold skulle finde sin form. Det tager tid, men nu er der gået så længe, at Venstre også synes, at det giver god mening at åbne op for en mere fleksibel arbejdstidsaftale.
 
Han forklarer, at lovindgrebet styrkede ledelseskontrollen:

- Det har man haft et stykke tid til at vænne sig til, og derfor giver det god mening, at vi nu åbner op for at skabe mere fleksible rammer for lærerne. Odense skal være en moderne og fleksibel arbejdsplads på lige fod med de private arbejdspladser, og der er ingen tvivl om at en fleksibel.

Hos Odense Lærerforening er formand Anne-Mette Kæseler Jensen "rigtig glad".

- Jeg tror, at vi kan komme et stykke af vejen med denne aftale. Det vil betyde meget for lærerne og kvaliteten, hvis de får frihed til selv at bestemme mere over deres hverdag. Det vil give luft, hvis de ikke er låst til at sidde på skolen på fra 8-16. Men der er jo ikke lagt op til, at der skal findes flere penge til lærerne, så det ændrer ikke på de grundlæggende udfordringer, vi står over for. Nemlig at vi er for få til at løfte opgaverne, og at der er alt for mange ligegyldige bureaukratiske opgaver, som tager tid fra vores vigtigste opgave, nemlig undervisningen.