I det fynske folks tjeneste

Opgørelse: Så meget har coronakrisen kostet Odense

På onsdagens økonomiudvalgsmøde bliver udvalget orienteret om, hvor dyr coronakrisen indtil videre har været for Odense Kommune.

Især sygefravær og udgifter til værnemidler har kostet Odense Kommune dyrt de seneste måneder. Foto: Alexander Aagaard

30,9 millioner kroner. 

Så meget har coronakrisen kostet Odense Kommune i værnemidler, virkarer og andre virustiltag.

Det fremgår af en orientering på dagsordenen til onsdagens økonomiudvalgsmøde. Opggørelsen dækker ekstraudgifter på grund af coronavirus og gælder frem til 19. april. 

Det skriver forvaltningen om undersøgelsen

Det er endnu for tidligt at opgøre, hvad COVID-19-krisen vil koste Odense Kommune, men en opgørelse den 19. april viser, at der på tværs af hele kommunen allerede er afholdt ekstraudgifter for omkring 30,9 millioner kroner. Estimatet hviler på et grundlag, der flytter sig dag for dag, grundet at situationen omkring COVID-19 udvikler sig hele tiden. Opgørelsen er således udarbejdet med tilgængelig viden frem til den 19. april.

 

Kilde: Status på de økonomiske konsekvenser af Covid-19 for Odense Kommune

Se mere

Ifølge forvaltningen er det særligt Ældre- og Handicapforvaltningen, der har haft store ekstra udgifter på grund af coronavirus. 

- Merudgifterne kan henføres til særligt stigende sygefravær, indkøb af værnemidler samt en forventning til, at nogle borgere vil blive udskrevet fra sygehusene til kommunen før, end de normalt ville blive det, skriver forvaltningen. 

Læs også Ekspert: Millioner til Fyn betyder ikke nødvendigvis mere velfærd

I alt har coronakrisen kostet givet Ældre- og Handicapforvaltningen merudgifter på 18,6 millioner kroner frem til 19. april. 

- Vi har valgt en tilgang, hvor vi får løst problemerne og bagefter finder vi ud af det med udgifterne. Vi kan ikke stå i en coronakrise og lade være med at købe ekstra værnemidler, understreger borgmester Peter Rahbæk Juel (S). 

Overblik: De største coronaudgifter i Odense Kommune

  • Ekstra udgifter til vikarer på ældre- og sundhedsområdet på cirka 10,7 millioner kroner
  • Tandpleje på cirka 10,0 millioner kroner
  • Éngangsinvesteringer til værnemidler, cirka 4,0 millioner kroner
  • Manglende billetindtægter på trafikområdet med mere cirka 3,7 millioner kroner
  • Etablering af pladser til borgere, som udskrives tidligere fra sygehuse, cirka 2,6 millioner kroner
  • IT-udgifter til opgradering af infrastruktur, cirka 2,0 millioner kroner
  • Rengøring på skoler og dagtilbud, cirka. 0,7 millioner kroner
  • Indtægtstab på gebyrer på biblioteksområdet, cirka 0,4 millioner kroner

 

Kilde: Status på de økonomiske konsekvenser af Covid-19 for Odense Kommune

Se mere

Også By- og Kulturforvaltningen har flere udgifter på grund af coronavirus. 

- COVID-19 får økonomiske konsekvenser særligt i forhold til manglende indtægter på kultur- og fritidsområdet samt den kollektive trafik, vurderer forvaltningen. 

Ifølge forvaltningen er By- og Kulturforvaltningen udgifter reduceret på grund af coronavirus. Totalt set ventes coronaudgifter dog at overstige de lavere udgifter på grund af den globale pandemi. 

I alt beløber ekstraudgifterne i By- og Kulturforvaltningen sig til 10,3 millioner kroner.

00:20

Peter Rahbæk Juel (S) mener ikke, at man kunne have undgået ekstra udgifter til coronavirus. 

Luk video

Genåbning kan blive dyr

Frem til 19. april har coronakrisen ikke betydet "ekstraordinære store merudgifter" for Børn- og Ungeforvaltningen. Men det kan ændre sig i takt med genåbningen af Danmark. 

- Der forventes betydelige merudgifter i nærmeste fremtid i forbindelse med genåbningen, vurderer forvaltningen. 

Det skyldes blandt andet, at forvaltningen forventer at man får brug for at købe værnemidler.

Derudover forventer forvaltningen, at behovet for virkarer samt leje af lokaler til skoleklasser og dagtilbud vil stige i takt med genåbningen. 

Læs også Trecifret millionbeløb: Kloakker og nyt til zoos dyr skal skabe corona-job

I skrivende stund foreligger der ikke en plan for fase 2 af genåbningen. Derfor er det uvist, hvor dyr genåbningen bliver for Odense Kommune. 

Borgmesteren har en forventning om, at merudgifterne ikke vil ligge kommunens økonomi i ruiner.

- Jeg er glad for, at regeringen har sendt et signal om forsøge at dække kommunernes ekstra udgifter, lyder det fra Peter Rahbæk Juel.  

Ifølge fovaltningen i Odense Kommune ventes aftalen at falde på plads, når økonomiaftalen imellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen forhandles i juni.