Opgravede mink fyres af ved 900 grader på Fyn

Umiddelbart er der intet til hinder for, at Fynsværket bliver et af i alt 13 forbrændingsanlæg, som meget snart begynder afbrænding af aflivede, opgravede mink.

Fra slutningen af maj til midt juli vil der efter al sandsynlighed blive kørt et til fire læs aflivede og nyopgravede mink til Odense for at blive brændt af.

Det er Fjernvarme Fyn, der har budt ind med Fynsværket på Havnegade i Odense, som skal brænde de omdiskuterede mink.

Men mens man blandt andet i Nørre Felding i Vestjylland, hvor adskillige vognlæs mink er gravet ned, frygter for lugtgener i forbindelse med opgravningen, vil man i Odense og nærområdet ikke kunne lugte afbrændingen af de mange tons mink-kadavere, fortæller direktøren hos Fynsværket, Jan Strømvig.

- Ved selve forbrændingen kommer der ingen lugtgener. Der kommer ingen lugt ud af skorstenen, fordi vi brænder af ved temperaturer over 900 grader. Så der er ikke noget lugt tilbage, siger han.

Ifølge Jyllands-Posten har i alt 13 affaldsenergianlæg landet over budt ind på at hjælpe med opgaven.

Fra torsdag og et par dage frem begynder man på det, der kaldes prøvegravninger i Nørre Felding.

Her graves de første mink op og køres til prøveafbrænding. Det skyldes blandt andet, at forbrændingsanlæggene ikke er vant til at brænde mink af, og derfor skal anlæggene formentlig justeres.

- Hvis det er alt for flydende, kan det være et problem, men minkene bliver blandet op med andet affald, så jeg ser umiddelbart ikke nogen problemer, siger Jan Strømvig.

Risiko for lugt

Men selvom afbrændingen ikke vil give lugtgener, er der ingen garanti for, at der ikke slipper lugt ud fra de transporter, som skal køre i pendulfart til afbrændingsanlæggene.

Hvad der sker under transporten er Fynsværket nemlig ikke herre over. 

På matriklen på Havnegade vil lastbilerne køre ind i en hal, hvor der er luft-undertryk. Det betyder, at der ikke slipper luft ud af hallen, men til gengæld trækkes luft ind. Den luft anvendes også under forbrændingen.

Hele processen med prøveafbrænding vil ifølge Jan Strømvig foregå under skærpet overvågning.

- Så det kan foregå på betryggende vis, og så kan se om der vil slippe lugt ud, siger Jan Strømvig.

Først efter prøveafbrændingen kan anlæggene byde ind med deres endelige kapacitet. Og efter det kan myndighederne regne på en model for, hvor mange mink der kan graves op ad gangen og hvornår, skriver Jyllands-Posten.

Overblik: Fire millioner mink graves op af jorden igen