Ophedet debat i byrådssalen: - Skal vi bare ignorere henvendelser fra borgere?

I forbindelse med beslutningen om en uvildig undersøgelse af foreningen Søstre mod vold og kontrol beskylder Tommy Hummelmose nu de røde partier i Odense Kommune for ikke at tage borgerhenvendelser seriøst.

54 minutter.

quote Mener de røde partier helt oprigtigt, at vi bare skal ignorere henvendelser fra borgere?

Tommy Hummelmose, byrådsmedlem, Odense, Kons.

Så lang tid tog det medlemmerne i Odense Byråd at diskutere det sidste punkt på dagsordenen for onsdagens byrådsmøde. Et punkt, der omhandlede foreningen Søstre mod vold og kontrol.

Men spørger man byrådsmedlem for Konservative Tommy Hummelmose, så var det langt fra tid nok til at dække den omfattende sag.

- Jeg er slet ikke tilfreds med udfaldet af byrådsmødet i går. Og jeg synes faktisk også, at udfaldet er noget overraskende, siger han til TV 2 Fyn. 

Søstre mod vold og kontrol

Rygter hører ikke til i byrådssalen 

Ifølge Tommy Hummelmose var fokus på onsdages byrådsmøde flyttet til helt forkerte ting.

quote Det er en uværdig behandling af vores foreninger her i Odense

Cæcilie Crawley, byrådsmedlem, Odense, Soc.dem

Oprindeligt havde Tommy Hummelmose stillet forslag om at en uvildig undersøgelse af foreningen skulle gennemføres, men snakken i byrådssalen endte i stedet med at handle om, hvorvidt man som byråd skulle handle på baggrund af rygter fra anonyme personer. 

- Jeg føler mig forpligtigt til at tage henvendelser fra borgere i Odense seriøst. Det er det, jeg er blevet valgt til, og jeg forstår ikke den her snak om rygter. Mener de røde partier helt oprigtigt, at vi bare skal ignorere henvendelser fra borgere?, siger Tommy Hummelmose.

Én af de byrådsmedlemmer, der ikke mener, at rygter hører hjemme i byrådssalen er Cæcile Crawley fra Socialdemokratiet, der også ærgrer sig over gårsdagens debat. 

- Det har altid været sådan, at byrådet har haft en respekt for byrådssalen, og man har værnet om, at sagerne, som bliver bragt op i byrådet, er velbelyste. Derfor burde Tommy Hummelmose også først have taget kontakt til den rette forvaltning og de rette embedsmænd, så de kunne vurdere, om der er hold i nogle af de henvendelser, han har fået, siger Cæcilie Crawley.

Ikke de rette til at løse opgaven

For at forstå den lange diskussion blandt byrådspolitikerne, kræver det måske en smule opklaring. 

quote Søstre mod vold og kontrol er sat til at løse en opgave, og jeg tror ikke, at det er den rette forening til at løse den opgave

Tommy Hummelmose,  byrådsmedlem, Odense, Kons.

Foreningen Søstre mod vold og kontrol har som målsætning at komme negativ social kontrol til livs og Odense Kommune har i den forbindelse givet et økonomisk tilskud på 500.000 kroner til netop det formål.

Men en række alvorlige anklager rettet mod foreningen har ledt den konservative Tommy Hummelmose til at kræve en uvildig undersøgelse af foreningen. 

Anklagerne går på, at foreningen skulle udelukke medlemmer, lægge urimelig pres på tidligere medlemmer, og så er der desuden beskyldninger om nepotisme og dokumentfalsk. Og de anklager ønsker Tommy Hummelmose altså undersøgt.

- Vi skal til bunds i den her sag, og det er det, jeg prøver at komme ved at foreslå denne uvildige undersøgelse, siger han og tilføjer: 

- Søstre mod vold og kontrol er sat til at løse en opgave, som de ifølge henvendelserne ikke løser. Vi i kommunen vil rigtig gerne hjælpe kvinder, som kæmper for at komme ud af forhold præget af hård negativ social kontrol. Og jeg tror ikke, at det er den rette forening til at løse den opgave, siger Tommy Hummelmose, der i den forbindelse understreger, at han ikke har noget mod foreningen.

Uværdig behandling af forening

Til onsdagens byrådsmøde blev en uvildig undersøgelse af foreningen faktisk stemt igennem. Men denne stemte Tommy Hummelmos så imod.

Det gjorde han, fordi han mener, at det allerede på forhånd er blevet besluttet, hvad undersøgelsen skal ende med at konkludere. 

- Målet med undersøgelsen blev jo slået fast, og det er, at foreningen efter undersøgelsen igen skal kunne udføre det arbejde, som den er sat i verden til at udføre. Det betyder jo, at uanset hvad undersøgelsen viser, så kan foreningen frit fortsætte sit arbejde, siger Tommy Hummelmose og fortsætter: 

- Hvorfor søren så overhovedet lave en undersøgelse? Jeg tror, at Peter Rahbæk er begyndt at blive presset. 

Men det er socialdemokratiets Cæcilie Crawley ikke enig i. 

- Hele idéen med en uvildig undersøgelse er jo netop, at konklusionen ikke er besluttet på forhånd. Hvis der kommer noget frem fra undersøgelsen, så vil vi selvfølgelig tage bestik af det. Men som det ser ud nu har jeg ingen viden der indikerer, at rygterne mod foreningen er sande, siger Cæcilie Crawley og tilføjer: 

- Det afgørende for os i den her sag er, at det kunne have været håndteret meget bedre og på den rigtige måde. Det andet er en uværdig behandling af vores foreninger her i Odense.