Opråb fra far: Spareplan giver min handicappede søn et dårligere liv

Mads Witt Demant frygter, at hans søn går et dårligere liv i møde, fordi Odense Kommune har opsagt kontrakt med center, der specialiserer sig i funktionsnedsættelser.

- Stop, stop, stop. 

Lidt robotagtigt kommer ordene fra Andreas Witt Demants computer.

Han styrer den med sine øjne, og det er hans eneste måde at udtrykke sig på. Med den medfødte lidelse cerebral parese har han problemer med sproget. 

Talecomputeren får han stillet til rådighed gennem Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV), som Odense Kommune har en kontrakt med. Men 1. marts har kommunen opsagt dele af kontrakten per 1. december 2020. 

Fakta: Hvad er Center for Kommunikation og Velfærd?

Det ærgrer Andreas Witt Demants far, at sønnen står til en anden og ukendt service. 

- Vi har haft glæde af at komme indtil nogle eksperter, der har skræddersyet løsninger til Andreas, forklarer far Mads Witt Demant om familiens oplevelser ved CKV.

Han er desuden formand for CP Danmark Fyn, der arbejder for personer, der ligesom Andreas Witt Demants har cerebral parese (tidligere kaldt spastisk lammelse). 

Politikerne i Odenses Ældre- og Handicapudvalget bør ifølge Mads Witt Demant tage stilling til, om man skal annullere forvaltningens beslutning.

Overfor udvalget har forvaltningen begrundet beslutningen med, at hjemtagningen af opgaverne vil udløse årlige besparelser på fire til seks millioner kroner. 

- Det vil medføre en positiv business case, konkluderer forvaltningen i en orientering til Ældre- og Handicapudvalget.

I Svendborg Kommune har man gennemført lignende tiltag i 2017

Disse områder vil kommunen selv tilbyde hjælp på

Forvaltningen forventer, at hjemtagningen kan finde sted uden, at det går på kompromis med den service, som centret leverer til cirka 130 borgere i Odense Kommune inden for inden for områderne tale, høre og informations- og kommunikationsteknologi. 

Derudover modtager omkring 1.150 borgere hjælpemidler, som CKV har videreformidlet. 

- Det vil sikre, at Ældre- og Handicapforvaltningen leverer hjælpemidler på samme/bedre fagligt niveau for de samme/færre midler end gennem de nuværende ordninger, skriver forvaltningen om beslutningen. 

Det har Mads Witt Demant svært ved at tro på. Derfor har han lagt en video på Facebook, som han håber, vil få politikerne i udvalget til at ændre forvaltningens beslutning. 

- Jeg frygter, at man ikke har de rigtige kompetencer (i kommunen, red.), og at man derved giver borgerne et dårligere tilbud, så de ikke får mulighed for at ytre sig, siger han.

Forvaltningen oplyser, at man som led i hjemtagningen vil ansatte nye medarbejdere til at løse opgaverne. 

Har tidligere fjernet opgaver fra CKV 

Ifølge forvaltningen er det ikke første gang, man vil løse nogle af CKV's opgaver kommunalt. 

I 2014 overtog Børn- og Ungeforvaltningen en række ydelser inden for tale- og høreområdet fra CKV.

- Erfaringerne fra 2014 har vist, at forvaltningen fagligt var rustet til at løfte opgaven, og at ventetiden blev reduceret ved levering af ydelser i eget regi til gavn for borgerne, skriver forvaltningen. 

På udvalgsmødet tirsdag 12. maj skal politikerne drøfte forskellige besparelsesforslag, og give forvaltningen bud på hvor pengene kan findes blandt inden for handicapområdet og det specialiserede socialområde.

Odense Kommune vil fortsat købe ydelser af CKV inden for synsområdet, oplyser forvaltningen. Det drejer sig om cirka 430 borgere.