Optælling slut: Flere hjemløse på gaderne

Den generelle stigning i hjemløsheden i Danmark fortsætter. Især flere og flere unge i slutningen af 20'erne bliver hjemløse. I Odense er antallet af hjemløse også steget.

Der er 6.138 hjemløse personer i Danmark. Det viser SFI's seneste rapport. Det er 318 personer flere end ved den forrige kortlægning i 2013, og det svarer til en stigning på 5 pct.

Sammenholdt med 2009, hvor tallet var 4.998 personer, er der siden 2009 sket en stigning på 23 pct.

Det er især i storbyerne, at de hjemløse holder til. I Odense var det ellers lykkedes at knække den stigende kurve af hjemløse i perioden 2009-2013. Men nu er tallet altså steget igen fra 110 til 173 personer.

Den største stigning i antallet af hjemløse er sket blandt de unge - de 25-29 årige. I 2015 blev der registreret 799 hjemløse personer i denne aldersgruppe mod 617 i 2013. Det svarer til en stigning på 29 pct.

Der er også sket en stigning i antallet af hjemløse borgere mellem 50 og 59 år. I 2015 er der 951 personer i denne gruppe mod 833 personer i 2013.

Hjemløshed er sjældent det eneste problem, faktisk er 4 ud af 5 enten psykisk syge eller har et misbrug. Siden 2009 er andelen af hjemløse med en psykisk lidelse steget fra 37 pct. til 49 pct. i 2015.

Næsten 8 ud af 10 hjemløse er mænd, og en femtedel af de hjemløse har en anden baggrund end dansk.