Ostemejeri i Odense nomineret til ArbejdsmiljøPrisen 2015

På ostemejeriet Arla Foods amba, Birkum Ost har man stort set udryddet arbejdsulykker på fem år.

Recepten er ejerskab hos alle 90 medarbejdere, der har taget et nyt sikkerhedssystem til sig.

Successen har været så stor, at Arla vil udbrede systemet på globalt plan. De kalder det "The Birkum Way".

I 2010 indførte Birkum Ost et nyt system, der skulle gøre op med arbejdsulykker og skabe en sikker arbejdskultur. Målet var klart: nul arbejdsulykker. Allerede i 2012 blev målet nået for den odenseanske virksomhed.

Indførelsen af det såkaldte Behavior Based Safety system (BBS) blev ført ud i livet via et tæt samarbejde mellem arbejdsmiljøorganisationen, ledelsen og ikke mindst medarbejderne.

Hos Birkum Ost var man nemlig bevidst om, at BBS ikke ville kunne gøre det alene, men at virksomheden havde brug for, at medarbejderne tog ejerskab til sikkerhedskulturen.

Ejerskabet er i dag kommet ind i dagligdagen i form af omsorgsfulde kollegaer, så det nu anses som omsorg frem for stødende, hvis ens kollega påtaler, at man for eksempel løfter på en uhensigtsmæssig måde.

Og det virker. Allerede i 2012 nåede virksomheden målet om nul arbejdsulykker om året, og tallet har siden ligget stabilt på mellem 0 og 1 ulykke om året.

Før indførelsen af det nye sikkerhedssystem var der op til 9 ulykker årligt.

Det flotte resultat er medvirkende til, at virksomheden er nomineret til ArbejdsmiljøPrisen 2015 i kategorien Arbejdsulykker.

- På Birkum Ost er medarbejderinvolvering nøgleordet. Når antallet af arbejdsulykker kan holdes stort set på nul, skyldes det, at alle medarbejdere arbejder systematisk med tilløb til ulykker og årsagsanalyser. At vi så kan være med til at inspirere andre virksomheder er jo bare glædeligt, siger QEHS chef på Arla Foods amba, Birkum Ost, Maria E. O. Nielsen.