I det fynske folks tjeneste

Østre Stationsvej i Odense graves op

Tiden er kommet til at gøre Østre Stationsvej i Odense klar til letbanen. Og selvom vejen holdes åben for trafik, vil gravearbejdet uundgåeligt påvirke trafikken på den travle vej.

Fra mandag d. 18. april bliver en række helleanlæg foran Odense Banegård og Musikbiblioteket fjernet for at give plads til et nyt byrum foran banegården.

Der kommer blandt andet en plads for kollektiv trafik med direkte omstigning mellem busser og letbane.

Derefter går forsyningsselskaberne igang med at flytte rør og kabler i jorden.

Det drejer sig om kloak- og varmerør og el- og IT-kabler.

- Vi er helt bevidste om Østre Stationsvejs betydning for trafikken i Odense C. Derfor er det bestemt, at vejen skal holdes åben i begge retninger, siger Lars Scheuer, som er projektchef med ansvar for ledningsflytninger hos Odense Letbane.

 

 

 

Det kan dog ikke undgås, at vejen bliver indsnævret til et spor i hver retning i perioder.

Der vil hele tiden være adgang til Odense Banegård og butikker i området.

Dog vil korttidsparkeringen foran banegården blive utilgængelig.

Arbejdet kommer også til at påvirke busdriften med forsinkelser.

Gravearbejdet ventes færdigt i januar 2018.

Så begynder arbejdet med at flytte vejbaner, cykelstier og fortove for at give plads til selve letbanen.

Du kan følge med i arbejdet her

 

Det er på denne strækning vejarbejdet finder sted