I det fynske folks tjeneste

Otte Vollsmosedrenge idømt fængsel i otte måneder

Otte af de ni unge tiltalte i sagen om angreb mod politiet i Vollsmose, er blevet idømt fængselsstraffe. Fire udvises betinget af Danmark.

Otte unge Vollsmosedrenge er af Byretten i Odense i dag idømt otte måneders fængsel for angreb på politiet.

Otte af de ni  unge tiltalte i sagen om angreb mod politiet i Vollsmose, er blevet idømt fængselsstraffe. Den niende tiltalte er også kendt skyldig, men inden domsafsigelsen skal han mentalundersøges.

De otte, der er i alderen 15 til 18 år, var tiltalt for vold mod polititjenestemænd, for at have voldt nærliggende fare for polititjenestemændenes liv eller førlighed og for grov forstyrrelse af den offentlige ro og orden på et offentligt sted, hvor der færdes mange mennesker, herunder børn, ved at kaste molotovcocktails, sten og andre ukendte genstande mod patruljevogne på Stamvejen ved Bøgetorvet.

Fire af de otte udvises betinget af Danmark med en prøvetid på to år. Det betyder, at de bliver udvist, hvis de begår ny kriminalitet i de næste to år.

De ni tiltalte skal endvidere betale sagens omkostninger.

Seks betjente vidnede i sagen og forklarede, at de under en patrulje i Vollsmose blev udsat for stenkast, kast med andre genstande og kast med flasker med brændbar væske, der var antændt, hvilket resulterede i, at de brød i brand, når de ramte jorden. Tre patruljebiler blev ramt af sten og andre genstande, blandt andet på forruden.

På videosekvenser fra Bøgetorvet i Vollsmose ses, at der først blev kastet en flaske med brændbar væske, der var antændt, og senere blev kastet yderligere fire flasker med brændbar væske, der var antændt.

Tilfreds anklager

Anklager Denise Bern Hansen, der har ført sagen for anklagemyndigheden ved Fyns Politi, er tilfreds med dommene til de otte unge.

- Anklagemyndigheden har med stor tilfredshed modtaget Retten i Odenses dom. Fyns Politi har lagt et meget stort stykke arbejde i at dokumentere de tiltaltes kriminelle handlinger. Da der har været tale om usædvanligt grove overfald på flere polititjenestemænd, skal der selvfølgelig sendes et klart signal til gerningsmændene, siger Denise Bern Hansen ifølge en pressemeddelelse fra Fyns Politi.

Anklageren mener, at den betingede udvisning er på sin plads.

- De dømte har kastet sten, flasker og brandbomber mod flere polititjenestemænd, der var på stedet i forbindelse med rutinemæssig patruljering i Vollsmose. Dette er på enhver måde grænseoverskridende og udtryk for en helt uacceptabel adfærd. Man kan stille det spørgsmål, om sådan en opførsel ikke bør indebære et rødt kort fra det danske samfund. Når det er sagt, skal det selvfølgelig tages med i betragtning, at de pågældende alle er født eller kommet til landet som helt små med deres familier. Under alle omstændigheder er jeg tilfreds med, at de er idømt betinget udvisning. Retten har dermed givet dem det gule kort, og klart signaleret, at det danske samfund ikke vil tolerere en sådan adfærd, siger Denise Bern Hansen.