I det fynske folks tjeneste

OUH skal forske i smertelindring med cannabis

De to første videnskabelige projekter til opsamling af erfaringerne med medicinsk cannabis sættes i gang. Odense Universitetshospital skal stå for det ene projekt.

Det er ikke nok at lave forsøg med udlevering af medicinsk cannabis, det er også nødvendigt med en videnskabelig opsamling af erfaringer med forsøget. Det skriver Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

Derfor har Folketingets satspuljepartier afsat penge til det, og nu har to projekter fået midler fra den første pulje på fem millioner kroner.

Læs også Fynske gartnerier skal producere cannabis: Nu skal lægerne overbevises

- Vi igangsatte forsøget med medicinsk cannabis for at afhjælpe patienter, der forgæves havde søgt lindring – og det er der allerede mange, der har taget imod. Men vi er også nødt til at have en systematisk opsamling af viden og erfaringer. Det kan disse to projekter i høj grad bidrage med, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

OUH skal forske i smertelindring

Professor og overlæge Søren Sindrup på Neurologisk afdeling på Odense Universitetshospital har fået penge til et projekt om smertelindring ved neuropatiske smerter.

"Formålet med projektet er at afklare om de væsentlige aktive komponenter i cannabis kan give klinisk betydende smertelindring ved neuropatiske smerter, og om behandlingen kan anvendes uden klinisk betydende mentale bivirkninger."

Projektet skal undersøge effekten af stofferne THC og CBD samt en kombination af de to i forhold til behandling af neuropatiske smerter.

- Sundheds- og Ældreministeriet vurderer, at det er et forskningsprojekt af høj kvalitet, som har stor relevans i forhold til formålet med satspuljemidlerne. Ministeriet lægger vægt på, at det er et regelret randomiseret klinisk forsøg, som kan være med til at styrke det nuværende evidensniveau for effekt og bivirkninger af cannabisprodukter til medicinsk brug, skriver ministeriet.

Projektet støttes med 1,1 millioner kroner.

Aarhus Universitetshospital modtager samtidig 3,8 millioner kroner til et projekt om neuropatiske smerter og spasticitet hos patienter med multiple sklerose og patienter med rygmarvsskade.

Fakta om puljen

Puljen er afsat til forskningsprojekter, der kan bidrage til mere viden om medicinsk cannabis og som kan understøtte, at der sker videnskabelig erfaringsopsamling på udvalgte områder.
 
Forskere har haft mulighed for at ansøge om midlerne mellem den 5. oktober 2017 og den 2. januar 2018.

Der kom 12 ansøgninger til denne pulje.