OUH: Telefonnedbrud var ’voldsomt usikkerhedsskabende’ – men ingen patienter var i livsfare

Nedbruddet på TDC’s telefonnet fik ingen alvorlige konsekvenser for patienter på OUH. Men personalet er frustrerede over de gentagne problemer.

Telefonnedbruddet på OUH i august havde ingen alvorlig betydning for patienters behandling på sygehuset. Dog fik flere patienter udsat deres behandlinger, fordi der ikke kunne ringes efter hjælp fra sygehusets øvrige afdelinger. Samtidig kalder OUH situationen for ’voldsomt usikkerhedsskabende’.

Det viser en aktindsigt i de kliniske konsekvenser af telefoniproblemerne på OUH og Svendborg Sygehus i weekenden 23.-25. august.

Et større nedbrud ramte TDC's telefonnet og gav i perioden store problemer i Region Syddanmark, hvor patienter som følge af nedbruddet ikke kunne komme i kontakt med hverken sygehuse eller lægevagten. Samtidig kunne personalet på OUH heller ikke kommunikere internt på grund af nedbruddet.

I redegørelsen fra OUH fremgår det, at sygehusets administration ikke er vidende om, at nedbruddet skulle have haft betydelige konsekvenser for patienternes behandling på sygehuset, heller ikke selv om disse måtte udskydes.

”Der er ikke på nuværende tidspunkt meldinger om, at disse udsættelser i sidste ende i den konkrete situation har haft alvorlige konsekvenser for behandlinger,” skriver OUH i redegørelsen.

Skabte usikkerhed

OUH beskriver i redegørelsen også, at nedbruddet skabte stor usikkerhed for personalet – især fordi det er sket flere gange inden for relativt kort tid, at det ikke har været muligt at benytte telefonnettet.

”Det er voldsomt usikkerhedsskabende på et stort sygehus, hvor mange højtspecialiserede medarbejdere løbende konsulterer på tværs af afsnit og afdelinger, at det primære kommunikationsmiddel kan være ustabilt/brudt ned, og at dette nu er sket flere gange med kort mellemrum. OUH oplever stor frustration blandt personalet over disse gentagende nedbrud, fordi de selvsagt i sidste ende forringer behandlings- og patientsikkerheden på sygehuset,” står der i redegørelsen.

Notatet nævner en enkelt hændelse, hvor kun resolut handling fra personalet gjorde, at situationen ikke endte kritisk for en patient, der skulle overflyttes fra psykiatrisk akutmodtagelse til den fælles akutmodtagelse.

Ifølge redegørelsen måtte personalet som konsekvens af telenedbruddet løbe frem og tilbage mellem afdelingerne for at skabe kontakt, så patienten kunne få hurtig behandling.

”Resultatet kunne have endt patientkritisk, hvis personalet ikke havde handlet, som de gjorde”, skriver OUH.

Ingen visitation

Udover udsatte behandlinger og problematisk intern kommunikation var en af de større konsekvenser af nedbruddet ifølge notatet fra OUH, at patienter ikke som normalt kunne visiteres, altså indkaldes, informeres og behandles rettidigt og i prioriteret rækkefølge, som normalt via telefonen.

I stedet måtte patienterne møde uvisiterede op i den Fælles Akutmodtagelse på OUH. Det gav en belastning og længere ventetider for de fremmødte patienter.

Ifølge vagtchefen hos lægevagten var de helt eller delvist påvirket at nedbruddet i fire en halv time, hvorefter der i de følgende timer var ustabilitet på telefonnettet.

I redegørelsen skriver lægevagtchefen, at de normalt har 170-250 samtaler i timen med patienter. Heller ikke han har fået information om, at patienter skulle have lidt helbredsmæssig skade under nedbruddet.