I det fynske folks tjeneste

Ove Mulvad er død

Tidligere direktør på TV 2/FYN, Ove Mulvad, er mandag død efter længere tids sygdom. Han blev 61 år.

01:08

1 af 2

Fra 1997 og 15 år frem var Ove Mulvad direktør på TV 2/FYN, indtil han i marts i år trådte tilbage på grund af sin alvorlige sygdom.

Først i sin direktørtid stod Ove Mulvad blandt andet for flytningen af TV 2/FYN fra Ramsherred i Svendborg til de nybyggede lokaler på Olfert Fischers Vej i Odense. Spækket med idéer og ildhu stod han sammen med et arkitektfirma bag udformningen af det moderne tv-hus i Blangstedgård i den sydøstlige del af Odense.

Pustede sig ikke op

Siden begyndte en omfattende digitalisering af den fynske tv-station, der medførte en større udvikling og tilpasning med sig for hele stationen, og i de senere år var Ove Mulvad med til at give de fynske tv-seere en helt ny kanal. Det digitale sendenet førte til TV 2/FYN+, der siden er blevet til TV/FYN, som nu giver mulighed for at sende fynsk tv døgnet rundt.

- Ove var en skøn chef og et meget rummeligt menneske. For mig var han et forbillede og en inspirator, fordi han forsøgte at se positivt på ethvert menneske og enhver situation. Han ville det bedste for sine kollegaer og medarbejdere, og han havde aldrig brug for at puste sig op, fortæller TV 2/FYNs redaktionschef Marianne Holst Hyrlov.

Ove Mulvad voksede op i Århus og blev uddannet i musikvidenskab og dramaturgi på Århus Universitet. I årene fra 1978 til 1989 var han medarbejder ved Provinsafdelingen i Danmarks Radio, først som regissør og derefter som produktionsleder. Han var blandt andet leder af produktionen på DRs populære julekalender "Jul på Slottet".

Fokus på regional tv

I 1989 indledte Ove Mulvad en lang karriere med fokus på regionalt tv, da han blev ansat som producer og programmedarbejder på det dengang nyetablerede TV/MIDT-VEST i Holstebro. Her begav han sig selv ud som reporter sammen med en fotograf og lydmand.

Han blev siden tillidsrepræsentant og talsmand for medarbejderne på alle TV 2-regionerne, og i 1994 tog han turen til TV 2 på Kvægtorvet i Odense, hvor han fik jobbet som uddannelsesleder. Det var han frem til 1997, hvor han blev ansat som direktør på TV 2/FYN.

Aftvang respekt

Fra 2003 og helt frem til, at han blev alvorlig syg, var Ove Mulvad formand for bestyrelsen i "Foreningen af TV 2-regioner", hvor han på vegne af sine kollegaer var med til at forhandle overenskomster med de respektive faglige organisationer. Han blev beskrevet som en fremsynet formand, der brugte en hel særlig blanding af klogskab, tålmodighed og humor til at få skabt den nødvendige konsensus.

- TV 2-regionernes placering og indflydelse i det samlede danske mediebillede lå ham stærkt på sinde. Han arbejdede vedholdende på at opbygge gode holdbare relationer til de øvrige medieaktører, og hans håndtering af samarbejdet aftvang respekt hos samarbejdspartnerne, fortæller Vagn Petersen, direktør for TV 2 ØST.

En hædersmand

Kollegaer betegner Ove Mulvad som en hædersmand, der med sit overblik, sin integritet, sin politiske snusfornuft og store netværk varetog fællesskabets interesser på fornem vis, og som for altid vil være skrevet ind i TV 2-regionernes historie.

- Ove var på alle måder ordentlig og redelig. Man kunne stole på ham. Han var ægte interesseret i sine omgivelser og altid klar med en hjælpende hånd, når der var brug for det. Han ragede i bogstaveligste forstand op, når han trådte ind i en forsamling, og hans umiddelbarhed, faste håndtryk og varme smil vil altid stå stærkt i min erindring, siger Vagn Petersen.

Hædret med Dannebrogsordenen

Inden sin død nåede Ove Mulvad at blive hædret med Dannebrogsordenen.

- Ove Mulvad vil altid stå som entreprenøren, der fik placeret TV 2/Fyn helt centralt i det fynske mediebillede. Han var med rette stolt af sit virke, og det varmede meget, at han - et par uger før jeg skulle begynde i min nye stilling - øsede af sin erfaring og indsigt på en dejlig eftermiddag hjemme hos ham og hustruen Rita. Dér gav han mig en stribe velmente og meget værdifulde råd til at komme godt i gang på stationen, siger Esben Seerup, som i juni overtog direktørposten på TV 2/Fyn.

Privat havde han en stor interesse for kultur og musik - Ove Mulvad havde en bachelor i musik og yndede at underholde på både klaver og harmonika - ligesom han også dygtigt kunne forfatte en lejlighedssang i hjemmet i Odense. Sammen med familien nød han at slappe af i sommerhuset ved Ristinge på Langeland eller i campingvognen et sted i Danmark eller uden for landets grænser.

Ove Mulvad efterlader sig hustruen Rita, to døtre og en søn.