I det fynske folks tjeneste

Over 50 betyder lang tids ledighed i Odense

Er man over 50 år og bliver ledig på kontanthjælp i Odense er der udsigt til næsten et år uden job.

Analyse- og rådgivningsfirmaet LG Insight har foretaget en beregning af ledighedens længde fordelt på aldersklasser for Ugebrevet A4.

Beregningerne viser den gennemsnitlige varighed af ledighedsforløb i de seneste fire år i landets 98 kommuner for både dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere.

Gennemsnitligt antal uger på kontanthjælp for personer over 50 år:

De tre i toppen:

Læsø: 21,2 uger

Samsø: 30 uger

Lejre: 31,7 uger

De tre i bunden:

København: 42,6 uger

Brøndby: 40,8 uger

Odense: 40,6 uger

Gennemsnitligt antal uger på dagpenge for personer over 50 år:

De tre i toppen:

Læsø: 16,7 uger

Varde: 17,1 uger

Ærø: 17,2 uger

De tre i bunden:

Ishøj: 23,4 uger

Frederiksberg: 22,8 uger

København: 22,7 uger