I det fynske folks tjeneste

På kant med byrådets principper: Ja til Meneta-udvidelse

Stige-virksomheden Meneta skal i følge By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune have tilladelse til at udvide deres virksomhed i landzone. Flere hundrede industriarbejdspladser vejer tilsyneladende tungere end byrådets holdninger om bæredygtig udvikling.

Foto: Alex Syrik

På tirsdag skal politikerne i By- og Kulturudvalget beslutte om Meneta, der producerer bremseklodser til biler, skal have lov til at udvide med 2,5 hektar i et område, der i dag er landzone. Embedsmændene i forvaltningen indstiller, at området bliver omdannet til byzone, og at politikerne godkender, at Meneta må udvide. Blandt andet fordi forvaltningen vurderer, at det kan være med til at skabe flere arbejdspladser i Odense Kommune. 

Læs også Odense Kommune bøjer sig for virksomhed

By- og Kulturforvaltningen anbefaler udvidelsen til trods for at en embedsmand i kommunen i november sidste år skrev til Meneta:

"Det er vores vurdering, på baggrund af erfaringer fra Erhvervsstyrelsen, at det bliver meget svært for Odense Kommune at argumentere for inddragelse af landzone til byzone. Udvidelsen vil være i strid med byrådets holdning om bæredygtig byudvikling udtrykt i Planstrategi 2015 og det nye forslag til Kommuneplan 2016, som kommer i offentlig høring fra den 16. december."

Meneta har gjort det klart over for kommunen, at hvis udvidelsen ikke bliver godkendt, vil der være en risiko for, at virksomheden og de mange hundrede job rykker til udlandet.  Efterfølgende har kommunen fået udarbejdet lokalplanen, som tilladelser udvidelsen og gør landzone til byzone. 

- At kunne bevare arbejdspladser, det vejer tungt, men det vejer selvfølgelig også tungt, at borgerne føler sig trygge i det område de lever i, forklarede Anne Velling,  administrerende direktør i By- og Kulturforvaltningen, til TV 2/FYN i lørdags.

Indsigelser
Lokalplanen har nu været i høring, og i alt 40 borgere i området har gjort indsigelser mod lokalplanen, da de frygter mere støj, mere trafik og usikre skoleveje.

Læs også Odense Kommune: Vi lader os ikke true

Men i følge forvaltningen vil alle støjgrænser blive overholdt, og udvidelsen vil kun føre til begrænsede gener for beboerne omkring Kirkegyden og Strandholtvej i Stige. Lokalplanen lægger blandt andet op til etablering af en 3,2 meter høj støjvold, mere beplantning og en ny rute for trafikken til virksomheden uden om skole- og boligområder.

Den udenlandsk ejede virksomhed beskæftiger i dag omkring 250 ansatte og i følge virksomheden vil udvidelsen kunne udvide antallet af job med omkring 20 personer.

Politikerne i By- og Kulturudvalget skal behandle lokalplanforslaget på tirsdag.

03:28

Beboerne i Odense-forstaden Stige frygter for larm, store lastbiler og trafiksikkerheden i deres lokalsamfund, hvis virksomheden Meneta får tilladelse til at udvide. Odense Kommune er netop nu ved at behandle en ny lokalplan, der giver Meneta tilladelse til at udvide med to en halv hektar ind i en landzone. Naboerne i området  beskylder kommunen for at ligge under for trusler fra Meneta.

Luk video