Parkerer du også på fortovet? P-bøder på vej til bilister

Det er ikke kun girokort med parkeringsafgifter, som p-vagterne i Odense deler ud for tiden. Flere steder bliver bilister mødt med venlige foldere, men snart bliver de erstattet af p-bøder.

I flere smalle gader i Odense parkerer mange bilister med det ene hjulsæt på fortovet. Men det må man ikke.

Tidligere kunne den enkelte kommune fastsætte egne lokale regler for parkering.

Det betød for eksempel, at man i nogle kommuner gerne måtte parkere med to hjul på fortovet, mens det i andre kommuner kunne udløse en parkeringsafgift.

Men fra 1. marts 2014 blev der indført fælles regler for hele landet.

Reglerne betyder, at inden for tættere bebygget område - det vil sige inden for byzoneskilt - må man hverken standse eller parkere, helt eller delvist på fortovet.

Det er kun tilladt, hvis det er tydeligt skiltet eller mærket med opmalede båse.

P-vagter fra Parkering Nord er nu gået i gang med en oplysningskampagne i nogle af de mest belastede gader i Odense.

- Det gør vi for at gøre opmærksom på, at bilisterne holder delvist på fortovet. Og det må man ikke her. Når vi starter op et nyt sted, så går vi altid ind med oplysende foldere først, fortæller vagtleder Conni Nielsen fra Parkering Nord.

Folderne vil blive delt ud over flere uger. Herefter bliver bissen skruet på, og så begynder p-vagterne af uddele parkeringsafgifter i stedet for foldere.

Bliver mødt med forståelse

Der er stor forskel på, hvordan parkeringsvagterne bliver mødt, når de deler foldere ud, fortæller Vivi, der er parkeringsvagt ved Parkering Nord. Hun ønsker at stå frem uden efternavn. 

- Fodgængerne er som regel rigtig glade, når de kan se, at vi gør noget, når deres fortov har være spærret.  Cyklisterne er også rigtig lykkelige over, at vi kommer og skaber plads på cykelstierne, så de ikke skal ind på fortovet eller ud på en trafikeret vej, fortæller Vivi.

- De fleste bilister er tilfredse og glade for at se os, fordi der er farlige situationer med dårlige oversigtsforhold. Og så er der også den sidste lille gruppe, der mener, at vi bare skal blande os udenom, siger Vivi.

Her er det tilladt at holde med hjul på fortovet.
Her er det tilladt at holde med hjul på fortovet.
Foto: Ole Holbech

Du kan tjekke, hvordan reglerne er i din kommune her.

FDM har lavet lavet en guide til, hvordan du undgår en parkeringsafgift. Se de her.

- De fleste bilister er tilfredse og glade for at se os, fordi der er farlige situationer med dårlige oversigtsforhold. Og så er der også den sidste lille gruppe, der mener, at vi bare skal blande os udenom, siger Vivi, der er parkeringsvagt ved Parkering Nord.

Parkering på fortov

Her er det tilladt at holde med hjul på fortovet
Her er det tilladt at holde med hjul på fortovet
Foto: Ole Holbech