I det fynske folks tjeneste

Piratfiskeri i Stavis Å

Fiskerikontrollen blev mandag eftermiddag kaldt ud til Stavis Å, hvor ukendte piratfiskere har sat en ulovlig fiskeruse op.

Rusen er placeret, der hvor åen går under Otterupvej, og den lokale kontrollant tilkaldte øjeblikkeligt Fiskerikontrollen.

- Piratfiskerne har tilsyneladende været på jagt efter havørreder og ål, siger en forarget kontrollantformand, Lars Fabrin.

Det er ulovligt at sætte net og ruser op i åer, og ifølge Lars Fabrin er det også samfundsskadeligt.

- For hver gang en lystfisker fanger en fisk i åen bidrager det til samfundsøkonomien med 2500 kroner. De fisk der er fanget i rusen her, kan højest indbringe 40 kroner stykket, siger Lars Fabrin.