I det fynske folks tjeneste

Politiker vil ændre i trafikplanerne

Kritikken af trafikforholdene i Odense Midtby får nu politikerne til at genoverveje en række trafikomlægninger øst for byens centrum.

Steen Møller fra De Konservative ønsker ændringer i Trafik og Mobilitetsplanen.

Lukkede og ensrettede veje har skabt frustration blandt trafikanterne øst for Odense centrum. Mange odenseanere må nu ud på lange omveje for at komme til og fra deres hjem.

De store ændringer af vejnettet sker for at gøre trafikken klar til åbningen af Kanalforbindelsen om fire år.

Men kritikken af ændringerne betyder, at By- og Kulturudvalget tirsdag skal revurdere hele den såkaldte Trafik og Mobilitetsplan.

Det er udvalgsmedlem Steen Møller(K), der vil have politikerne til at genoverveje det fornuftige i at gennemføre de mange ændringer fire år før Kanalforbindelsen åbner.

Han ønsker, at en række vejlukninger og ensretninger bliver udskudt og at den planlagte zoneopdeling bliver lempet. Samtidig skal udvalget diskutere muligheden for at omdanne langstidsparkering i centrum til korttidsparkering i et forsøg på at stimulere handlen i midtbyen.