Politikere chokeret over giftudledninger: Rådmand indkalder til hastemøde om gartnerikontrol

Skandaløst, chokerende og overraskende, lyder det fra politikere og organisationer, efter at TV 2 Fyn og Fyens Stiftstidende tirsdag kunne afsløre, at arbejdet med at lovliggøre og stoppe giftudledninger fra byens gartnerier langt fra er i mål.

- Jeg synes, at det er skandaløst, at der strømmer gift direkte ud i vores vandløb. Det er en katastrofe for naturen, siger byrådsmedlem og rådmand Brian Dybro (SF).

En udredning i 2017 slog fast, at der var miljøproblemer på alle gartnerier i Odense, og at der strømmede både gødningsstoffer, ulovlige pesticider og pesticider, der kun må anvendes i lukkede systemer, direkte ud i vandløb.

Odense Kommune nedsatte et gartneriteam for at få løst problemerne, men her fire år efter er resultaterne begrænsede. Kun to ud af mere end hundrede gartnerier er blevet lovliggjort. Og der bliver stadig fundet pesticider og gødningsstoffer i vandløb nær gartnerierne. De seneste år har målingerne endda vist en stigende mængde pesticider i vandmiljøet.

- Det skal der simpelthen sættes en stopper for, og jeg troede faktisk, man var i fuld gang med at få sat en stopper for de ulovligheder, som vi kan se, der foregår. Det er åbenbart ikke tilfældet. Jeg synes, at det er skandaløst, siger Brian Dybro.

Vil stoppe indkøb fra gartnerier

De Radikales byrådsmedlem og rådmand Susanne Crawley mener, at de uløste miljøproblemer bør få konsekvenser for gartnerierne i Odense.

Giftige gartnerier

- Jeg har spurgt, om vi som kommune er aftager af varer fra gartnerier, der ikke er miljøgodkendt, og om vi har mulighed for at sige, at vi ikke vil aftage varer fra dem. Kommunen er en stor indkøbsmuskel, og det kan få en betydning for de gartnerierne, siger Susanne Crawley.

Føler sig vildledt

På et byrådsmøde i november 2019 blev kommunens gartneriindsats drøftet, og daværende rådmand Jane Jegind (V) forsikrede byrådet om, at By- og Kulturforvaltningen havde styr på indsatsen.

- Det nuværende projekt har fokus på at få de eksisterende spildevand- og afløbsforhold på plads, så de ulovlige udledninger stoppes. Altså et fokus på handling og indsats.

- Der er et ret omfattende arbejde i gang, der ikke har fokus på, hvad vi kan måle, men rent faktisk på at få handlet, så det bliver sat en stoppet for denne udledning, lød det fra den daværende rådmand Jane Jegind i november 2019.

Miljøbelastning fra gartnerier 2 Fotograf: Odense Byråd

Efter TV 2 Fyn og Fyens Stiftstidendes dækning af sagen de seneste dage, tvivler Brian Dybro på, at byrådet fik sandheden at vide. Han vil nu bede om en forklaring fra By- og Kulturforvaltningen.

- Dengang jeg hørte det, var jeg overbevist om, at man havde fuldt fokus på at få stoppet ulovlighederne. Nu kan vi så se i dag, at der ikke er sket en pind. Det er meget alvorligt, og det vil jeg have klarlagt. Blev byrådet på daværende tidspunkt i 2019 vildledt, og traf vi en beslutning på et ufuldstændigt grundlag?, spørger Brian Dybro.

Hastemøde fredag

Christoffer Lilleholt (V), der er rådmand i By- og Kulturforvaltningen i dag, har efter medieomtalen og de skarpe reaktioner indkaldt til et hastemøde fredag for politikerne fra By- og Kulturudvalget, Miljøstyrelsen og gartneribranchen.

- Der har været rejst noget kritik af kommunens og gartneriernes indsats, og jeg forventer, at politikerne får noget yderligere indsigt i, hvad der er sket udover de orienteringer, de har fået. Så forventer jeg også, at vi får en god dialog på tværs af bordet og finder ud af at gå i en løsningsorienteret retning, og finde ud af hvordan vores vandløb kan blive rene, siger rådmanden.

Mødet finder sted på fredag klokken 10.