Politisk analyse: - Fjernvarme, letbane og velfærd vil fylde i valgkampen

Salget af Fjernvarme Fyn vil komme til at fylde i valgkampen næste år, når der er afholdes kommunalvalg.

Om 14 måneder skal odenseanerne bestemme, hvordan byrådet skal sammensættes for årene efter 2021.

Men allerede nu kan vi med stor sikkerhed konstatere, at valgkampen næste år kommer til at handle om letbanens etape 2,  salget af Fjernvarme Fyn og fremtidens velfærd.

Tirsdagens smalle forlig mellem Socialdemokratiet, SF og Radikale om at sælge Fjernvarme Fyn for at sikre "Velfærdens Fundament" har under alle omstændigheder givet de borgerlige et fornyet håb om, at det bliver op ad bakke for borgmester Peter Rahbæk Juel (S) i næste valgkamp.

Fornemmer dyb vrede hos vælgerne

De borgerlige partier fornemmer en dybfølt vrede i vælgerkorpset over salget af fjernvarmen og forventer, at vælgerne vil straffe Peter Rahbæk Juel og borgmesterpartiet til valget næste år.

Der er ingen tvivl om, at et salg af kritisk infrastruktur vækker stærke følelser, måske især blandt mange ældre mennesker, som hver måned ser en del af folkepensionen forsvinde til opvarmning af boligen. Netop prisen på fjernvarme har da også været en af de helt store bekymringer på borgermøderne om et eventuelt salg.

Spørgsmålet er bare, om de unge og børnefamilierne er ligeså optaget af emnet, som deres lidt ældre medborgere. Vi kender ikke svaret, og det gør Socialdemokratiet heller ikke - medmindre de i hemmelighed har lavet en  Gallup-undersøgelse.

I det mindste må man formode, at borgmesteren har en grundfæstet tro på, at der er en stor gruppe i det lidt yngre segment, som nok er skeptiske over for salget af Fjernvarme Fyn, men som alligevel foretrækker bedre rammer til deres børn i institutioner og folkeskoler, når de til november næste år står i valglokalet.

Borgmesteren havde ikke kastet sig ud i salget, hvis han havde en fornemmelse af, at det vil koste partiet magten i Danmarks tredjesstørste by.

Han tror, han kan vinde valget, når han får tid til at forklare baggrunden for salget. Det samme mener forligspartierne, som i øvrigt har skrevet ind i aftaleteksten, at der nu skal kommunikeres effektivt til borgerne på alle platforme, så "borgerne meget tydeligt får et billede af indholdet" i fundamentet for byens velfærd.

Om det lykkes at vinde dagsordenen, må tiden vise. Men de borgerlige skal ikke føle sig alt for sikre på, at fjernvarmesalget bliver dødsstødet til borgmesterens politiske liv.

Valgkamp får dynamik

Salget af fjernvarmen vil dog under alle omstændigheder give den kommende valgkamp  ny dynamik.

De konservative føler, at de fået har en rigtig god sag, som de i øvrigt har forstået at udnytte maksimalt på de sociale medier. 

Venstre, som var lidt længere tid om at melde sig som modstander af fjernvarmesalget, har fået nye argumenter mod letbanens etape 2.

Derfor er det heller ikke sikkert, at den største trussel mod Peter Rahbæk Juel vil være fjernvarmen, når salget sættes i forhold til sikring af velfærden. 

Men der lurer en giftig coktail i prioriteringen mellem fjernvarme og letbane, som er langt mere farlig for borgmesteren, der helst vil have debatten til at handle om prioritering mellem fjernvarme og velfærd.

Det sidste ord er ikke sagt endnu, og tonen i valgkampen vil blive endnu mere anstrengt end i byrådssalen.