Pressede sygeplejersker på OUH: Operationer udskydes endnu engang

Hvis udviklingen i antallet af indlagte med covid-19 fortsætter, kan det blandt andet føre til, at flere patienter får udskudt deres ikke-akutte behandlinger.

Odense Universitetshospital (OUH) mangler flere hænder end normalt til at løfte opgaven med det stigende antal indlagte med covid-19 den seneste tid.

Sygeplejerskernes strejken har nemlig resulteret i, at mange af dem har ferie til gode. Og det betyder, at ferien skal være afholdt inden årets udgang, da den ellers bortfalder.

Betina Kristensen, der er suppleant for fællestillidsrepræsentanten for radiografer og sygeplejersker på Odense Universitetshospital, bekræfter, at sygeplejerskerne ude på hospitalsgangene mærker et øget pres.

- Når man synes, at man har været omstillingsparat og har ydet en ekstra indsats, samtidig med alt det, der kører for tiden, så er det bare rigtig slidsomt, fordi de har følelserne udenpå tøjet. De er kede af det, siger Betina Kristensen.

Ledende overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling på OUH, Anne Øvrehus, oplever, at det manglende personale ikke blot gælder hos afdelingen, der håndterer coronapatienter, men derimod hele hospitalet. 

- Vi har ikke mere kapacitet, som det ser ud lige nu, uden at det går ud og koster noget for patienter eller personale. Det gælder ikke kun kapacitet i forhold til covid-19, men det gælder derimod hele sygehusets kapacitet, siger Anne Øvrehus.

quote Der er patienter, som allerede har været længe, og så gør det jo rigtig ondt at skulle sige til dem endnu engang, at der nu går længere tid igen

Anne Øvrehus, overlæge

Sygeplejerskerne er rigtig pressede, fordi de igen kan se, at der skal ske nogle ændringer i måden, som de arbejder.

Længere ventetid 

På landsplan er 444 personer indlagt med covid-19 fordelt på landets hospitaler - heriblandt Odense Universitetshospital.

Det viser opgørelsen fra Statens Serum Institut tirsdag.

Hvis stigningen i antallet af indlagte med covid-19 fortsætter, kan det føre til, at flere patienter får udskudt deres ikke-akutte behandlinger.

- Der er patienter, som allerede har ventet længe, og så gør det jo rigtig ondt at skulle sige til dem endnu engang, at der nu går længere tid igen, siger overlæge Anne Øvrehus.

Hun understreger, at de nok skal tage sig af de akutte patienter, men hvis det eksempelvis drejer sig om ambulante patienter, der dermed ikke er akut, vil de være nødsaget til at rykke rundt på deres tider.

- Vi skal nok tage os af de patienter, der kommer akut. Men dem som ikke er akutte kan det være, at vi bliver nødt til at flytte på noget, siger overlæge Anne Øvrehus.

Overlæge Anne Øvrehus håber, at befolkningen vil være ekstra forsigtige, samtidig med at de lader sig vaccinere. Det vil booste immuniteten og i sidste ende gøre befolkningen mere modstandsdygtige.